SIF Çözümleri : 1oo1, 1oo2, 1oo3

SIF Tipik Çözümleri (Safety Instrumented Function) Yapıyı nasıl belirlersiniz? SIF mimarisinde ekipmanın hata tolerans değerine göre karar verilir. Yedekli yapı ile SIL seviyesine ulaşılabilir mi? Kullanılacak ekipman adedi komponentin FMDEA (Hata Modu,...

Hangi Kodlar? Hangi Standardlar?

Endüstriyel tesislerin kurulumunda, çalıştırılmasında ve bakımında güvenlik şartlarının sağlanması için çok farklı standartlar geliştirilmiş. Farklı ülkelerde iş yapıyorsanız, oradaki regülasyonlara dikkat etmeli ve uymalısınız. Projeleri tekliflendirirken ve/veya uygularken dikkatle gözden geçirilmesi...

Zener Bariyer Nasıl Çalışır?

Zener Bariyer , güvenli alana monte edilen bir cihazdır. Patlama riski bulunan bölgeye gidecek enerjiyi limitleyerek risk oluşmasını engellemek için kullanılır.Bariyerde: Akımı limitlemek için Dirençler Gerilimi limitlemek için Zener Diyod Komponentleri...

Yaygın Yanlışlar: Güvenlik (Safety) Sistemlerinin Temeli ( Seveso Öncesi Okumak Lazım)

ISA84,  "yemek kitabı" ya da "emredici standart" dan ziyade tesis sahiplerini güvenlik özellikli sistemin kendi ömrü boyunca her aşaması için kullanabileceğiniz genel bir yaklaşım için tanımlanan bir "performans standardı" dır. Tesis personeli genellikle danışman mühendislere aşağıdaki...

Intrinsically Safe – Kendinden Emniyetli

Bir şey kendinden emniyetli ise, dışarıdan herhangi bir yardım almadan, kendi doğası gereği güvenli olduğu anlamına gelir. Bu yüzden bu değerli kaliteden faydalanmak için  doğru olarak kullandığımızdan ve kendine özgü güvenliğini...

Bow-Tie Güvenlik ve Risk Analizi

Endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için firmalar farklı çalışmalar yürütmekte. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de güvenlik ve risk analizinin yapılması. Biz de öncelikle BEKRA nedir ?  'e sonra da güvenlik...

Patlayıcı Alanlarda Otomasyon | Bölüm 1

Tehlikeli ve patlayıcı alanlarda otomasyon sistemleri özel ürünler ve mühendislik gerektirir. Bu tarz bölgelerde yapılacak uygulamalar ilgili yönetmelikler ve standartlarla belirtilmiştir. Bu standartlar ve yönetmelikler ışığında otomasyon sistemlerinin oluşturabileceği tehlikeler bertaraf...

Tehlikeli Saha (Hazardous Area) Sınıflandırması (I)

Amerikan Ulusal Elektrik Kodu (NEC)' e göre   "yanıcı gaz ve buharlar , yanıcı sıvılar, yanıcı toz veya yanıcı lifler ve uçucular nedeni ile yangın ve patlama tehlikesi olan alanlar"  tehlikeli saha olarak...

Zener Bariyer ile Galvanik Izolatör arasındaki fark nedir?

Zener Bariyerler, patlama tehlikesi olan alan uygulamalarında Intrinsically Safe ( IS) loop'lar da kullanılır. Giriş ve çıkış terminalleri arasında elektriksel bağlantı vardır. Farklı bir deyişle sinyali izole etmezler , güvenli alandan...

Enstrümantasyon

Seviye Ölçümünde Remote Seal Kullanıldığında Transmitter Kalibrasyonu Nasıl Yapılmalı?

Remote Seal 'ler transmitterin uzantısı olarak çalışır ve ortam şartları transmitter için uygun olmadığında kullanılır. Remote seal kullanıldığında yapılan seviye ölçüm yöntemi ile kullanılmadığı...

EN YENİLER