Anasayfa Ölçüm

Ölçüm

Proses Kontrol saha enstrümantasyonları uygulamaya bağlı olarak farklı otomasyon proseslerini ölçmek ve kontrol etmek için kullanılır. Saha enstrümanlarının her durumda en güvenilir ve en doğru şekilde çalışması için farklı ölçüm prensipleri kullanılır. Ölçüm ve kontrol için kullanılan proses enstrümanları, veri görselleştirmede kullanılan sistem bileşenleri ve veri yöneticileri ve saha enstrümanlarının çok sayıda farklı otomasyon sistemine kusursuz entegrasyonunu destekleyen kayıt ve yazılım araçları bulunur. Sıcaklık, basınç, akış, seviye ölçüm yöntemleri, avantajları bu başlık altında açıklanır. Karşılaştırmalar  ve en son ölçüm ve enstrümantasyon teknikleri bu başlık açıklanır. Enstrümantasyon kalibrasyon metodları da bu başlık altında toplanmaktadır.

Ultrasonik Sensörler: Menzil Vs Frekans

Ultrasonik sensörler oldukça havalıdır. Transdüserler dalgaları gönderir ve geri alır, hiçbir şeye dokunmadan ölçüm yapılır, çok etkileyici değil mi? Transdüserler, ölçüm aralığı, frekans ve güvenlik değerlendirmelerine göre seçilebilir. Bir ultrasonik sensör menzili (ölçüm aralığı)...

IP68 Koruma Sınıfı Nedir? IP nedir ?

IP68 Koruma sınıfı nedir tanımlamadan önce IP koruma sınıfı tanımını kısaca hatırlayalım. IP koruma sınıfları Avrupa Elektro-Teknik Standartlar Komitesi ( CENELEC ) tarafından muhafazalı elektrik ürünlerinin çevresel şartlara olan dayanıklılığını standartlaştırmak amacı...

Akışmetre Terminolojisi : Turndown Oranı

Turndown oranı, akışmetrenin istenen doğruluk ve tekrarlanabilirlikte çalışabildiği maksimum ve miminum akış değerlerini gösteren bir orandır. Akışmetre Turndown Oranı = Maksimum Akış / Minimum Akış Maksimum ve minimum akış cihazı için belirli bir hassasiyet ve tekrarlanabilirlik...

Orifis Plaka Çeşitleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Orifis plakası akış kesitinin daraltılmasında kullanılan ortasında delik olan bir plakadır. Bu şekilde akışkanın basıncı ile hızı arasındaki ilişkiden yararlanılarak Bernoulli denklemi yardımıyla akışkanın hızı ve dolayısıyla debisi belirlenir. Farklı tiplerde orifis...

Seviye Ölçümü : Doğru Sensör Seçimi

Seviye ölçümü çok farklı endüstrilerde kullanılan çok önemli bir uygulama .  Çok geniş bir alanda ve çeşitlilikte çözümler sunulduğu için uygulamanız için uygun sensörü seçmek bazen çok zor olabilir. Dikkate alınması gereken...

Göstergeleri Titreşim Kaynaklı Arızalardan Korumanın 3 Yolu

Basıç göstergelerinin arızalanmasının en önemli sebeplerinden biri titreşimdir. Sadece yeni başlayanlar için, bir ekipman titreşimli parçasına monte edilmiş bir göstergeyi okumak zor olabilir. Titreşim aynı zamanda  göstergenin "sıfır noktası" işaretleyicisinin kaymasına sebep olabilir...

Akışmetre KullanmaMAK için 10 Sebep

Akışmetre kullanmamak için 10 Sebep: 10. Satınalma maliyetini düşürmek operasyonel maliyetleri düşürmekten daha önemli. 9. Adaptif kontrol her şeyi halleder. 8. Kontrol vanasının ne yaptığını bilmek istemiyorum. 7. Vana akış modelleri konusunda bir akademik yazı yazmak istiyorum. 6....

Enstrümanlarda 5 Noktalı Kalibrasyon Ne Demektir?

Kalibrasyon, bir enstrümanın girişine karşılık gelecek şekilde belirli bir aralık içinde çıkış vermesi için yapılan bir ayarlamadır. Lineer enstrümanlar için en basit kalibrasyon yöntemi zero-span yöntemidir. Bu yöntem aşağıdaki adımlar ile gerçekleştirilir. Fark...

Fark Basınç Transmitteri Vana Manifoldları ( 3 yollu manifold veya 5 yollu manfiold)

Fark basınç transmitterlerinin en önemli aksesuarlarından biri vana manifoldlarıdır. Bunlar genellikle 3 yollu manifold veya 5 yollu manifold olarak kullanılırlar. DP transmitterler 3 yollu, 5 yollu manifoldlardaki blok vanalar, eşitleme vanaları ve...

Doymuş Buhar Tablosu ve Buhar Terimleri

Doymuş buhar; mevcut basınçtaki suyun kaynama sıcaklığına karşılık gelen sıcaklıktaki saf buhardır. Mutlak ve gösterge basıncı (Absolute ve Gauge Basınç): Mutlak (Absolute) Basınç; mükemmel vakumun üzerindeki bar cinsinden basınç değeridir. Birimi bara'dır. Gösterge...

Coriolis Akışmetrelerin Avantaj ve Limitasyonları

Coriolis akış ölçerlerin en önemli avantajı şüphesiz yüksek doğruluk (accuracy) değeridir. Çoğu Coriolis akış ölçerler için doğruluk düzeyi yüzde 0.1 aralığındadır. Bu; yüksek hassasiyet gerekli olduğunda veya ürün satış uygulamaları için coriolisleri vazgeçilmez kılar. Hacim...

RTD Uygulamalarında Yaygın Sorunlar ve Çözümler

Yalnız değilsiniz, RTD uygulamalarında başkaları da sizin karşılaştıklarınıza benzer sorunlar ile karşılaşıyor. Direnç Sıcaklık Sensörleri (RTD - PT100) sıcaklık ölçümü için sanayinin bir çok alanında -enerji, gıda, içecek vb. - yaygın bir şekilde...

Termokupl/ Termokupul/ Termoçift/ Thermocouple

İki farklı metalin (demir ve konstantan gibi) birleşim yüzeyleri ısıtılarak elektrik akımı elde etmede kullanılan cihazlara termokupl denir. Termokuplda oluşan elektrik akımı, birleşim noktasının sıcaklığına bağlı olup, metallerin farklı elektriksel ve termik...

Vana Anma Ölçüsü , Anma Basıncı

Vana Anma Ölçüsü: Bir boru sistemini oluşturan parçaların tanımlanmasında kullanılan, alfanumerik bir referans değeridir. (EN ISO 6708, Haziran 1995) Başında DN harfleri bulunur. Arkada ise; mm cinsinden düşünülen, armatür deliğinin fiziksel büyüklüğü...

Akışmetrelerin Doğruluk Değeri: %FS veya %RD Farkı Nedir?

Akışmetrelerin doğruluk değeri iki şekilde tanımlanır: Percentage of full scale ( %FS ) Tam ölçüm aralığa göre Percentage of reading ( %RD ) Okunan değere göre Tam Ölçüm Aralığının Yüzdesi olarak Doğruluk...

Termovel Seçiminde 8 Adım

Termovel,  sıcaklık sensörünü ölçüm yaptığı ortamdan izole etmek için kullanılan metal bir parçadır. Enstrümanın ölçüm ortamında titreşim, basınç vb. etkilerden korumak ve bakımını kolaylaştırmak için kullanılması önemle tavsiye edilir. Termoveller, hafif uygulamaları,...

Santigrat ve Fahrenhayt Değeri Ne Zaman Aynıdır ?

Santigrat ve Fahrenhayt iki önemli sıcaklık skalasıdır. Fahrenheit ölçeği esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılırken, Santigrat tüm dünyada kullanılmaktadır. İki skalanın sıfır noktası farklıdır ve santigrat derece Fahrenhayt olandan daha büyüktür. Fahrenhayt...

Bourdon Tübü Nedir?

Tesisinizdeki bir standard dijital göstergeyi söküyorsanız, gage yuvasının kenarı boyunca yayılan ince bir tüp görürsünüz. Bu Bourdon tübüdür. Bourdon tübü, ismini 1849 yılında bourdon göstergeyi icat eden bilim adamı ve mühendis Fransız...

Fark Basınç Transmitteri Terminoloji 1 : Beta Değeri, Beta Katsayısı

Beta (β): Çap oranı veya beta (bazen beta oranı olarak da tanımlanır) orifisteki deliğin çapının bulunduğu boru çapına oranıdır. Δp ölçerler zaman zaman beta değeri ve belirli bir boru çapına uygun çap değerleri...

Manyetik Akışmetre’nin Avantaj ve Dezavantajları

AVANTAJLAR:  1) Manyetik akışmetre tam geçişli bir cihazdır ve pratikte hiçbir basınç düşüşüne sahip değildir. 2)  Sıvının temas ettiği tek metal çok küçük elektrottur. Bu nedenle, sayaç, güçlü asitler ve kostik ölçmek için...