Anasayfa Ölçüm

Ölçüm

Proses Kontrol saha enstrümantasyonları uygulamaya bağlı olarak farklı otomasyon proseslerini ölçmek ve kontrol etmek için kullanılır. Saha enstrümanlarının her durumda en güvenilir ve en doğru şekilde çalışması için farklı ölçüm prensipleri kullanılır. Ölçüm ve kontrol için kullanılan proses enstrümanları, veri görselleştirmede kullanılan sistem bileşenleri ve veri yöneticileri ve saha enstrümanlarının çok sayıda farklı otomasyon sistemine kusursuz entegrasyonunu destekleyen kayıt ve yazılım araçları bulunur. Sıcaklık, basınç, akış, seviye ölçüm yöntemleri, avantajları bu başlık altında açıklanır. Karşılaştırmalar  ve en son ölçüm ve enstrümantasyon teknikleri bu başlık açıklanır. Enstrümantasyon kalibrasyon metodları da bu başlık altında toplanmaktadır.

Basınç Anahtarı Seçiminde 10 Adım

Bir basınç şalteri seçiminde kararınızı etkileyecek faktörler uygulamanın gereksinimlerine bağlıdır. Aşağıdaki doğru basınç şalteri seçmenize yardımcı olabilecek başlıklar var. (1) Set points (Ayar noktaları) Uygulamanızda kaç tane ayar noktası gerekli? İzleme/kontrol istiyor musunuz? •...

Vorteks Akışmetrelerin Artısı ve Eksisi

Vorteks 'in kelime anlamı Girdap'tır. Aslında tam Türkçe'ye çevirsek Girdap Metre dememiz gerekir ve bence daha anlaşılır olur. Ama biz yine de genel kullanım dilinde devam edeceğiz ve Vorteks AkışÖlçer diyeceğiz. Vorteks...

Ex-d veya Ex-ia … Farkı nedir?

Proses otomasyonunda en kafa karıştıran konulardan biri transmitterler üzerindeki "Ex İşaretleme"sidir. Bazı transmitterlerde koruma sınıfı olarak EX-ia ( kendinden korumalı) yazarken, diğerlerinde EX-d ( Patlamaya Karşı Korumalı) yazmaktadır. Farkları nedir, birbirinin...

Fark Basınç ( dP ) Akışmetreler için Karekök Düzeltmesi

Cihazlar sadece beklenen değerleri değil, sistemin üretebileceği tüm değerleri ölçmek için de kullanılmalıdır. Upset durumları sırasında, gerçek değerler, normal işlem şartları için sıkı bir şekilde değişen enstrümanlar için genellikle 20mA değerlerini...

Mutlak Sıcaklık Nedir?

Celsius skalasında buzun erime sıcaklığı sıfır kabul edilmiştir. Ancak, bu değerin çok altında da sıcaklıklar bulunmaktadır. Daha düşük sıcaklığın mümkün olmadığı en düşük sıcaklık derecesi -273,15°C ‘dir ve bu sıcaklığa, "mutlak sıfır...

Basınç Sensörlerinde Optimum Basınç Aralığının Seçimi

Basınç ölçümü, akışkan gücünde  (hidrolik ve pnömatik) olduğu kadar proses endüstrisinin de güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve performansını artırmak için önemli bir elemandır. Doğruluk ve diğer birçok faktörün yanı sıra...

Fark Basınç Transmitteri ile Seviye Ölçümü

Endüstride su ve benzeri yoğunluğu 0,8 kg/m3 ve yukarı olan likitlerin doldurulduğu tanklarda seviye ölçümünün doğru ve güvenilir cihazlarla yapılması hem tanklarda taşmayı, hem de tehlikeli likitlerin, ana prosese yanlışlıkla karışmasının önler. Seviye ölçümlerinin doğru...

Kalibrasyon Tablosu Nedir? Ne işe Yarar?

Bir tanktaki ürün miktarının ölçülmesi konu olduğunda tankın bir strapping tablosuna ihtiyacınız olur. Bu tablo hangi seviyede ne kadar hacim olduğunu söyler. Örneğin, 5 cm'de,  5 litre ürün varken  8,5 cm'de, 10 litre...

Load Cell (Yük hücresi) Nedir ?

Mekanik gerilmeleri elektrik sinyaline dönüştüren elemanlara strain gauge denir. Esnek tabanı sündürecek şekilde yanlardan dışarıya doğru kuvvet uygulandığında ızgara şeklinde döşenmiş iletken telin boyu uzar. Telin boyu uzayınca kesiti azalır ve direnci artar.Basınca bağlı olarak...

Manyetik Seviye Göstergesi

Manyetik seviye göstergesi, manyetik kaplinli sıvı seviye göstergesi veya manyetik seviye indikatörü olarak tanımlanmaktadır. Başlangıçta gözetleme camı göstergeleri için bir alternatif olarak tasarlanan, MLI'lar yeni kurulumlarda ve tesis genişlemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.   Tipik uygulamalar/lokasyonlar: Alkilasyon birimleri Kazan...

Zener Bariyer Nasıl Çalışır?

Zener Bariyer , güvenli alana monte edilen bir cihazdır. Patlama riski bulunan bölgeye gidecek enerjiyi limitleyerek risk oluşmasını engellemek için kullanılır.Bariyerde: Akımı limitlemek için Dirençler Gerilimi limitlemek için Zener Diyod Komponentleri...

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler

Bu tür akışölçerlerde, akışta kısıtlama yapılarak yaratılan basınç farkı (fark basınç), Bernoulli denkleminde işlenerek akış miktarı hesaplanır. Bernoulli denkleminin kullanıldığı akış ölçüm metodlarında akış yönüne göre kısıtlama öncesi basınç, kısıtlama sonrasından daha...

Fark Basınç Akış Ölçümünde Kullanılan Yöntemler

Fark basınç akış transmitterlerinin tasarımında aşağıdaki ilkeler kullanılır: Kapasitans. Bağlantı noktalarında bulunan diferansiyel basınç, ıslak diyaframın (ortam ve basınç ile kontakta olan )  iki sabit levha arasında bulunan bir iç diyaframı hareket ettirmesine neden...

Reynolds Sayısı Nedir?

Akışkanlar mekaniğinde Reynolds sayısı, bir akışkanın, atalet kuvvetlerinin (vsρ) nin viskozite kuvvetlerine (µ/D) olan oranıdır ve sonuç olarak bu değer bu iki tip kuvvetin belli bir akış şartı altında birbirine olan...

Kapasitif Sensörler Nerede Kullanılır?

Kapasitif sensörler herhangi iletkenin konumunun yüksek çözünürlüklü ölçümü ve/veya konum değişiminin tespiti  için kullanılan temassız cihazlardır. Yüksek performanslı sensörlerin nanometre çözünürlüğü günümüz nanoteknoloji dünyasında sensörleri vazgeçilmez yapar. Kapasitif algılama iletken olmayan hedeflerin...

Neden RTD ( PT100 )? Neden TC ( Termokupl ) ?

Neden TC yerine RTD kullanılmalı ? -RTD ( pt100 ) 'lerin daha iyi doğruluk ve tekrarlanabilirliği vardır. -RTD ( pt100 )  sinyalleri gürültüye karşı daha az hassastır (daha yüksek sinyal gürültü oranı). ...

pH ÖLÇÜMÜ

pH bir çözeltinin asitlik veya alkalinlik derecesini tarif eden ölçü birimidir. 0'dan 14'e kadar olan bir skalada ölçülür. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, ve H ise Hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH...

Vana Terminolojisi : Histerezis , Ölüband ve Doğrusallık ( Hysteresis , Deadband and Linearity)

Bu faktörlerin tümü, bir vananın doğruluğunu ve proses kontrol yeteneğini etkiler. Histerezis ( Gecikme ) Bir vana ile ilgili olduğunda, histerezis, herhangi bir giriş sinyalinde, yukarı vuruştaki valf konumu ile aşağı inme üzerindeki...

Akış Katsayısı Kv mi Cv mi?

Akış, bir vana veya kısıtlayıcı bir cihaz üzerinden gittiğinde enerji kaybeder. Kısma yolu ile çalışan cihazlarda (vanalarda) Bernoulli'ye göre, debi (Q); etkin kısma alanı A ve kısma alanına etkili diferansiyel basıncın (Δp)...

Buhar ve Temel Kavramlar

Buhar Nedir? Suyun gaz durumuna denir. Su ve dolayısıyla buhar saf bir maddedir. Termodinamik özellikleri, tablolardan veya diyagramlardan (Mollier diyagramı) bulunur. İki özellik bilinirse diğer özellikler de hesaplanabilir veya diyagram ve tablolardan...

Kontrol Sistemleri