Anasayfa Ölçüm

Ölçüm

Proses Kontrol saha enstrümantasyonları uygulamaya bağlı olarak farklı otomasyon proseslerini ölçmek ve kontrol etmek için kullanılır. Saha enstrümanlarının her durumda en güvenilir ve en doğru şekilde çalışması için farklı ölçüm prensipleri kullanılır. Ölçüm ve kontrol için kullanılan proses enstrümanları, veri görselleştirmede kullanılan sistem bileşenleri ve veri yöneticileri ve saha enstrümanlarının çok sayıda farklı otomasyon sistemine kusursuz entegrasyonunu destekleyen kayıt ve yazılım araçları bulunur. Sıcaklık, basınç, akış, seviye ölçüm yöntemleri, avantajları bu başlık altında açıklanır. Karşılaştırmalar  ve en son ölçüm ve enstrümantasyon teknikleri bu başlık açıklanır. Enstrümantasyon kalibrasyon metodları da bu başlık altında toplanmaktadır.

Yatay Tank Sıvı Hacmi Hesaplama

Silindirik yatay tankların seviye ölçümü yapıldıktan sonra içersindeki mal miktarının hesaplanması hepimizi uğraştırır. Zira tankın her seviyesinde farklı miktarda mal depolanır. Tank’ın ilk yarısında her santimde depolanan mal bir önceki santimdeki...

Vana Anma Ölçüsü , Anma Basıncı

Vana Anma Ölçüsü: Bir boru sistemini oluşturan parçaların tanımlanmasında kullanılan, alfanumerik bir referans değeridir. (EN ISO 6708, Haziran 1995) Başında DN harfleri bulunur. Arkada ise; mm cinsinden düşünülen, armatür deliğinin fiziksel büyüklüğü...

Laminar, Geçişli veya Türbülanslı Akış

Isı transferi veya basınç kaybı hesaplanırken, sıvı akışının geçiş, türbülans veya laminar modda olup olmadığını bilmek önemlidir. Borularda sıvı akışının üç genel türü vardır: Laminar Akış Akışkanın parallel katmanlar halinde aktığı düzgün akış. Katmanlı...

2-telli, 3-telli ve 4-telli RTD (PT100) Arasındaki Fark Nedir?

RTD sinyal ölçümünde 2,3  ya da 4 telli seçilmesinin temel nedeni,  proses gereklilikleri ve istenen doğruluktur. 3 telli ve 4 telli RTD'ler 2 telli'ye göre daha doğru değer verir. 4 telli RTD'ler genellikle...

Pt100 ve Pt1000 Sıcaklık Direnç Tablosu

Pt100'ler 0 degc'de 100 ohm değer gösterirken Pt1000 sıcaklık elemenları 0 degC'de 1000 ohm direnç değeri gösterir. Sıcaklık Direnç tabloları da aşağıda: PT100 Sıcaklık Direnç Tablosu (100 Ω at 0 °C) t RF t...

Doymuş Buhar Kızgın Buhara Karşı

Bir kazanda, yakıttan elde edilen enerji, buhar üretmek için  suya aktarılır. İlk başta, soğuk su "hissedilir ısı" şeklinde enerjiyi alır ve kaynama noktasına kadar ısınır. Kaynama noktasına ulaşıldığında, suyun sıcaklık artışı sona erer ve...

Vakum Nedir? Basınç Aralıkları Nelerdir?

Vakum sözcüğü Latince vacuus (boşluk) kelimesine dayanır ve atmosfer basıncından daha düşük basınçları ifade etmek için kullanılır. Bir başka deyişle atmosfer basıncındaki kapalı bir hacimden moleküllerin çekilmesi ile vakum yapılmış olur. Aşağıdaki...

Kapasitif Sensörler Nerede Kullanılır?

Kapasitif sensörler herhangi iletkenin konumunun yüksek çözünürlüklü ölçümü ve/veya konum değişiminin tespiti  için kullanılan temassız cihazlardır. Yüksek performanslı sensörlerin nanometre çözünürlüğü günümüz nanoteknoloji dünyasında sensörleri vazgeçilmez yapar. Kapasitif algılama iletken olmayan hedeflerin...

Gage Basınç ve Mutlak Basınç Arasındaki Fark Nedir?

Basınç, birim alan başına uygulanan kuvvettir. Gerilme ile aynı birimdedir ve bir çeşit gerilme olarak tanımlanabilir. Günlük hayatımızda basınç ölçümüne pek çok yerde ihtiyaç duyarız. İşte bazıları: Biyomedikal uygulamalarda ( Kan basıncı...

Normal Nedir?

Her anahtar kontağı, çalıştırıldığında veya aktifleştirildiğinde "kapalı" (sürekliliği sağlama) veya "açık" (sürekliliği kesme) olacak şekilde tasarlanabilir. Üzerinde bir yay-dönüş mekanizması olan anahtarlar için, yayın uygulanan kuvvet olmadan döndürdüğü yöne normal konum denir....

Fark Basınç Transmitteri ile Seviye Ölçümü

Endüstride su ve benzeri yoğunluğu 0,8 kg/m3 ve yukarı olan likitlerin doldurulduğu tanklarda seviye ölçümünün doğru ve güvenilir cihazlarla yapılması hem tanklarda taşmayı, hem de tehlikeli likitlerin, ana prosese yanlışlıkla karışmasının önler. Seviye ölçümlerinin doğru...

Load Cell (Yük hücresi) Nedir ?

Mekanik gerilmeleri elektrik sinyaline dönüştüren elemanlara strain gauge denir. Esnek tabanı sündürecek şekilde yanlardan dışarıya doğru kuvvet uygulandığında ızgara şeklinde döşenmiş iletken telin boyu uzar. Telin boyu uzayınca kesiti azalır ve direnci artar.Basınca bağlı olarak...

Neden RTD ( PT100 )? Neden TC ( Termokupl ) ?

Neden TC yerine RTD kullanılmalı ? -RTD ( pt100 ) 'lerin daha iyi doğruluk ve tekrarlanabilirliği vardır. -RTD ( pt100 )  sinyalleri gürültüye karşı daha az hassastır (daha yüksek sinyal gürültü oranı). ...

Flanş Nedir?

İki boruyu bir birine bağlamak için veya bir tesisat elemanını (Pompa, Vana, Filtre, çek valf vs.), tesisata bağlamak için kullanılan, standart olarak üretilen bir konstrüksiyon elemanıdır. Flanşlar bazı uygulamalarda makinalar arasında...

Aktif Sensör Pasif Sensör Ne Demektir, Nasıl Bağlanır?

Kaynak: WIKA Blog Basınç veya farklı sensörleri seçerken farklı sistemlere bilgilerin aktarılması ve değerlendirilmesi için 0 … 20 mA, 4 … 20 mA and DC 0 … 10 V çıkış sinyali  özelliği ile...

Orifis Plaka Kullanılan Akışmetrelerde Montaj Detayları

Hemen hemen bütün akışmetreler, doğru bir akış ölçümü yapabilmek için montaj noktasının önünde ve arkasında düz bir hat ister. Orifis Plaka kullanılarak ölçüm yapılan akışmetreler de bunlardan ayrılmaz. Orifis plakalardan istenen performansı...

Kalibrasyonda Kullanılan Ekipmanlar – Proses Kalibratörleri

PROSES KALİBRATÖRLERİ Proses kalibratörleri, sensörleri ve transmitterları ölçmek ve kalibre etmek için kullanılır. Kalibrasyonun ilk adımı olarak ölçüm cihazının sıcaklığının doğruluğunu onaylamak için bir RTD yi örnek olarak kullanabiliriz. Ölçüm için proses kalibratörleri...

Zener Bariyer Nasıl Çalışır?

Zener Bariyer , güvenli alana monte edilen bir cihazdır. Patlama riski bulunan bölgeye gidecek enerjiyi limitleyerek risk oluşmasını engellemek için kullanılır.Bariyerde: Akımı limitlemek için Dirençler Gerilimi limitlemek için Zener Diyod Komponentleri...

Termokupl/ Termokupul/ Termoçift/ Thermocouple

İki farklı metalin (demir ve konstantan gibi) birleşim yüzeyleri ısıtılarak elektrik akımı elde etmede kullanılan cihazlara termokupl denir. Termokuplda oluşan elektrik akımı, birleşim noktasının sıcaklığına bağlı olup, metallerin farklı elektriksel ve termik...

Platin RTD , Nikel RTD Farkı Nedir?

Platin RTD (PT100) Direnç termometre elemanı, platin veya nikel telden sarılan direncin cam, mika veya seramik içine gömülmesi ile oluşur. Ayrıca sert kâğıt üzerine sarılan tipleri de vardır. Platin RTD’ler -250°C’den...

Kontrol Sistemleri