Anasayfa Ölçüm

Ölçüm

Proses Kontrol saha enstrümantasyonları uygulamaya bağlı olarak farklı otomasyon proseslerini ölçmek ve kontrol etmek için kullanılır. Saha enstrümanlarının her durumda en güvenilir ve en doğru şekilde çalışması için farklı ölçüm prensipleri kullanılır. Ölçüm ve kontrol için kullanılan proses enstrümanları, veri görselleştirmede kullanılan sistem bileşenleri ve veri yöneticileri ve saha enstrümanlarının çok sayıda farklı otomasyon sistemine kusursuz entegrasyonunu destekleyen kayıt ve yazılım araçları bulunur. Sıcaklık, basınç, akış, seviye ölçüm yöntemleri, avantajları bu başlık altında açıklanır. Karşılaştırmalar  ve en son ölçüm ve enstrümantasyon teknikleri bu başlık açıklanır. Enstrümantasyon kalibrasyon metodları da bu başlık altında toplanmaktadır.

Basınç Sensörlerinin Islak ( Temas Eden ) Parçaları Nelerdir?

"Islanan ya da ıslak (temas eden) parçalar" terimi basınç altındaki ortama (potansiyel olarak) maruz kalan veya bu maddeyle doğrudan temas eden tüm parçalar, yüzeyler ve/veya bileşenler için basınç sensörleri ile bağlantılı...

Fark Basınç Akış Ölçümünde Kullanılan Yöntemler

Fark basınç akış transmitterlerinin tasarımında aşağıdaki ilkeler kullanılır: Kapasitans. Bağlantı noktalarında bulunan diferansiyel basınç, ıslak diyaframın (ortam ve basınç ile kontakta olan )  iki sabit levha arasında bulunan bir iç diyaframı hareket ettirmesine neden...

Ultrasonik Sensör Montaj Detayları

Adından da anlaşılacağı üzere, ultrasonik sensörler ultrasonik dalgalar kullanarak mesafeyi ölçmektedir. Algılayıcı kafası bir ultrasonik dalga yayar ve hedefin geri yansıyan dalgayı alır. Ultrasonik Sensörler, emisyon ve alım arasındaki süreyi ölçerek hedefe...

DP ( Fark Basınç ) Akış Ölçüm Terimleri

DP ( Fark Basınç )  Akış Denklemi : Bu formulü daha iyi anlamak için aşina olmamız gereken birkaç terim var. Hadi bakalım. N Sayısal Dönüşüm faktörü , kütle akışı denklemindeki tüm farklı birimleri...

Orifis Plaka Çeşitleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Orifis plakası akış kesitinin daraltılmasında kullanılan ortasında delik olan bir plakadır. Bu şekilde akışkanın basıncı ile hızı arasındaki ilişkiden yararlanılarak Bernoulli denklemi yardımıyla akışkanın hızı ve dolayısıyla debisi belirlenir. Farklı tiplerde orifis...

Re-Ranging ve Kalibrasyon Farkı Nedir?

Her enstrüman en az bir giriş ve bir çıkışa sahiptir. Bir basınç algılayıcısı için giriş bir miktar akışkan basıncı olur ve çıktı ise büyük ihtimalle elektronik bir sinyal olur. Bir indikatör...

Kontrol Vanası Nasıl Çalışır ? Animasyon

Kontrol vanası, akış, basınç, sıcaklık ve sıvı seviyesi gibi durumları kontrol etmek için kullanılan vanalardır. Çoğu durumlardaki değişimleri takip etmek üzere sensör, vananın tam açık veya kısmi açık olma şartını kontrol cihazından alır ve bu...

Kalibrasyonda Kullanılan Ekipmanlar – Proses Kalibratörleri

PROSES KALİBRATÖRLERİ Proses kalibratörleri, sensörleri ve transmitterları ölçmek ve kalibre etmek için kullanılır. Kalibrasyonun ilk adımı olarak ölçüm cihazının sıcaklığının doğruluğunu onaylamak için bir RTD yi örnek olarak kullanabiliriz. Ölçüm için proses kalibratörleri...

Akış Teknolojileri Standardları

Kullanılan akış teknolojilerinin çoğunluğu için kurallar ve standartlar sunan bazı mesleki örgütler vardır. Bunların bazıları ISA, ISO, API, AGA, ASME ve ANSI'dir. Akış teknolojileri ile ilgili şüpheye düştüğünüzde, bu kılavuzlara başvurabilirsiniz. En...

Platin RTD , Nikel RTD Farkı Nedir?

Platin RTD (PT100) Direnç termometre elemanı, platin veya nikel telden sarılan direncin cam, mika veya seramik içine gömülmesi ile oluşur. Ayrıca sert kâğıt üzerine sarılan tipleri de vardır. Platin RTD’ler -250°C’den...

Vakum Nedir? Basınç Aralıkları Nelerdir?

Vakum sözcüğü Latince vacuus (boşluk) kelimesine dayanır ve atmosfer basıncından daha düşük basınçları ifade etmek için kullanılır. Bir başka deyişle atmosfer basıncındaki kapalı bir hacimden moleküllerin çekilmesi ile vakum yapılmış olur. Aşağıdaki...

Load Cell (Yük hücresi) Nedir ?

Mekanik gerilmeleri elektrik sinyaline dönüştüren elemanlara strain gauge denir. Esnek tabanı sündürecek şekilde yanlardan dışarıya doğru kuvvet uygulandığında ızgara şeklinde döşenmiş iletken telin boyu uzar. Telin boyu uzayınca kesiti azalır ve direnci artar.Basınca bağlı olarak...

Transducer (Dönüştürücü) ve Transmitter (Verici) Arasındaki Fark Nedir?

Dönüştürücüler (Transducers) Dönüştürücüler temelde mekanik enerjiyi genellikle millivots elektrik sinyaline çeviren birincil eleman sensörleridir. Bağlantı kablosunun elektrik direnci, kablo uzun olduğunda önemli hatalara neden olabilir. Güç sağlamak ve çıkış sinyalini vermek için...

Seviye Ölçümünde Remote Seal Kullanıldığında Transmitter Kalibrasyonu Nasıl Yapılmalı?

Remote Seal 'ler transmitterin uzantısı olarak çalışır ve ortam şartları transmitter için uygun olmadığında kullanılır. Remote seal kullanıldığında yapılan seviye ölçüm yöntemi ile kullanılmadığı durum arasında aslında hiçbir fark yoktur. Yüksekliğe...

Doymuş Buhar Tablosu ve Buhar Terimleri

Doymuş buhar; mevcut basınçtaki suyun kaynama sıcaklığına karşılık gelen sıcaklıktaki saf buhardır. Mutlak ve gösterge basıncı (Absolute ve Gauge Basınç): Mutlak (Absolute) Basınç; mükemmel vakumun üzerindeki bar cinsinden basınç değeridir. Birimi bara'dır. Gösterge...

Basıncın Tarihi

İtalya ’nın Pisa kentinde doğan Galileo Galilei, toprağın sulanması için nehirden su pompalayan bir makinenin patentini aldı. Pompanın kalbi bir şırıngaydı. Galileo Galilei suyun emme pompasında yükselebileceği maksimum yüksekliğin 10 metre...

Normal Nedir?

Her anahtar kontağı, çalıştırıldığında veya aktifleştirildiğinde "kapalı" (sürekliliği sağlama) veya "açık" (sürekliliği kesme) olacak şekilde tasarlanabilir. Üzerinde bir yay-dönüş mekanizması olan anahtarlar için, yayın uygulanan kuvvet olmadan döndürdüğü yöne normal konum denir....

Enstrüman Tubing Seçim Tablosu

Pek çok uygulama için kullanacağınız enstrüman tubing seçimi, kullanılacak ortam için özel malzeme seçimini zorunlu kılar. Aşındırıcı etkileri yüksek olan bir ortamda kullanacağınız malzeme de bu ortama dayanıklı olmalıdır. Herhangi bir ekipman seçiminde...

Elektronik Sensör Çıkışları ( PNP – NPN ) ve Bağlantı Şekilleri

Anahtarlama çıkışı olan elektronik sensörler, röle bobinleri veya PLC girişi gibi yüklere enerji sağlamak için yaygın olarak kullanılır ve bu yüklerle birlikte çalışmak için çeşitli sensör çıkış konfigürasyonları mevcuttur. Bu yazıda,...

Manyetik Akışmetre’nin Avantaj ve Dezavantajları

AVANTAJLAR:  1) Manyetik akışmetre tam geçişli bir cihazdır ve pratikte hiçbir basınç düşüşüne sahip değildir. 2)  Sıvının temas ettiği tek metal çok küçük elektrottur. Bu nedenle, sayaç, güçlü asitler ve kostik ölçmek için...

Instagram