Basınç Sensörlerinin Islak ( Temas Eden ) Parçaları Nelerdir?

"Islanan ya da ıslak (temas eden) parçalar" terimi basınç altındaki ortama (potansiyel olarak) maruz kalan veya bu maddeyle doğrudan temas eden tüm parçalar, yüzeyler ve/veya bileşenler için basınç sensörleri ile bağlantılı...

Proseste Ölü Zaman ve Zaman Sabiti Nedir?

Kendi kendini düzenleyen süreçlerin dinamik tepkileri, süreç kazancı, ölü zaman ve gecikme (zaman sabiti) içeren basit bir modelle açıklanabilir. Proses kazancı, prosesin kontrolcü çıkışındaki bir değişime ne kadar tepki vereceğini tanımlarken, ...

LOPA Nedir?

LOPA  ( Layers of Protection Analysis- Koruma Katmanları Analizi) , basitleştirilmiş bir risk değerlendirmesi yöntemidir. Tehlike senaryolarının riskini hesaplamak ve varolan önlemlerin yeterli olup olmadığına ve ilave önlemlerin alınması gerekip gerekmediğine karar...

DP ( Fark Basınç ) Akış Ölçüm Terimleri

DP ( Fark Basınç )  Akış Denklemi : Bu formulü daha iyi anlamak için aşina olmamız gereken birkaç terim var. Hadi bakalım. N Sayısal Dönüşüm faktörü , kütle akışı denklemindeki tüm farklı birimleri...

Split Range ( Bölmeli Aralık) Kontrol Nedir?

Split Range ( Bölmeli Aralık ) Kontrolünün çok yaygın bir kullanım şekli, bir kontrol cihazının çıktısının iki veya daha fazla kontrol vanasına bölündüğü kontroldür. Örneğin: Kontrolcü çıkışı %0 iken A vanası tamamen açık...

Trip, Kilitleme ( interlock ) ve Sekans Nedir?

Trip, Kilitleme ve Sekans, kontrol sistemi uygulamalarında en sık karşılaştığımız terimlerdendir. Kullanım ve uygulama sırasında bazen kavram karmaşası olur, buna engel olalım. Terimleri açıklayalım. KİLİTLEMELER , ekipmanı korumak, güvensiz operasyonu engellemek, proses...

Trip Amlifikatörü ( Trip Amplifier) Nedir?

Bir trip amplifikatörü, bir Analog sinyalin bir Dijital çıkışa dönüştürülmesini sağlayan bir cihaz olarak tanımlanabilir. PLC ve DCS sistemlerinden bağımsız bir trip devresi kurulmak istendiğinde kullanılır.  Bu şekilde kontrol sisteminde  bir sorun...

Doymuş Buhar Tablosu ve Buhar Terimleri

Doymuş buhar; mevcut basınçtaki suyun kaynama sıcaklığına karşılık gelen sıcaklıktaki saf buhardır. Mutlak ve gösterge basıncı (Absolute ve Gauge Basınç): Mutlak (Absolute) Basınç; mükemmel vakumun üzerindeki bar cinsinden basınç değeridir. Birimi bara'dır. Gösterge...

Mutlak Sıcaklık Nedir?

Celsius skalasında buzun erime sıcaklığı sıfır kabul edilmiştir. Ancak, bu değerin çok altında da sıcaklıklar bulunmaktadır. Daha düşük sıcaklığın mümkün olmadığı en düşük sıcaklık derecesi -273,15°C ‘dir ve bu sıcaklığa, "mutlak sıfır...

Gray Kod nedir ?

Gray kod ( Gray Code)  ( adını mucidi Frank Gray’den alır) bir kerede yanlızca 1 bit’in değiştiği ikili sayılar dizisidir. Tam sayı dizisi boyunca yürüyen belirli uygulamalarda bir seferde bir bitin değiştirilmesi...

OPC Nedir ? 1 Dakikada OPC UA

    https://www.youtube.com/watch?v=-tDGzwsBokY  

Bit , Bayt ( Byte) ve Word Kavramları

Bit :  Bit , Binary Digit 'in kısaltılmış halidir. Dijital sistemlerde kullanılan en küçük hafıza birimidir. Bir bitlik alan içerisinde 0 ya da 1 verisi depolanabilir. Bitsel işlem yapan komutlar bit adreslerini kullanırlar. Bayt (...

API , GUI , HMI ve SCADA

İki otomasyoncu bir araya geldikten 10 dakika sonra kimsenin almadığı bir dilden konuşmaya başlar. Size ise anlıyor gibi görünmek kalır. Bunun yerine, otomasyon dünyasında kullanılan kısaltmaların bazılarının açıklamalarını yazalım ki hiç...

Kütle, Kuvvet ve Ağırlık Nedir?

Kuvvet-ölçüm sistemleri “Newton” olarak ayarlanırken ağırlık-ölçüm sistemleri kilogram olarak ayarlanabilir. Kütle, kuvvet ve ağırlık aşağıdaki gibi tanımlanır. Kütle: Bir cismin kütlesi, o cismin içindeki madde miktarı olarak tanımlanır. Bu miktar, cisim herhangi bir...

Fark Basınç Transmitteri Terminoloji 1 : Beta Değeri, Beta Katsayısı

Beta (β): Çap oranı veya beta (bazen beta oranı olarak da tanımlanır) orifisteki deliğin çapının bulunduğu boru çapına oranıdır. Δp ölçerler zaman zaman beta değeri ve belirli bir boru çapına uygun çap değerleri...

Tanımlar: Entalpi, Entropi, Enerji, Termodinamik Kanunları

Termodinamik Kanunlar Termodinamik, ısı enerjisi ve değişimi bilimidir. Güç üniteleri termodinamiği ısı enerjisi ve bunun mekanik veya elektrik işe dönüşümünü kapsar. Termodinamiğin 0. Kanunu: Bir ısı deposu (A), farklı iki ısı deposuyla...

Bellek Türleri : RAM , ROM, EPROM, DRAM ve fazlası

Bilgisayarda bellek tipleri ROM, RAM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash Bellek, Ön bellek olarak tanımlanmıştır. ROM (Read Only Memory - Sadece Okunur Bellek) Programların kalıcı olarak durduğu sadece okunabilen bellek tipidir. ROM'lar yapımcı ya da kullanıcı...

Siemens Teknik Terimler

Siemens'e özel bazı tanımlamalar ve anlamları aşağıda:   Terim Tanımı Açıklama C7 Kombo PLC/HMI sistemi PLC ve ekran birlikte bir paket CFC Continuous Function Chart – Sürekli Fonksiyon Şeması Opsiyonel Programlama Dili CP Haberleşme İşlemcisi Özel haberleşme protokolleri için kullanılan modül. DB Data Block- Veri Bloğu Kullanıcı...

ATEX vs IECEx

ATEX yönergesi, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış elektrik ve mekanik ekipmanlar için hazırlanmıştır. 1994 yılında Avrupa Parlemontosu ve konseyi tarafından kabul edilmiş ve 1996 yılında Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girmiştir.  Fransızca'dan gelen...

Terimler Sözlüğü : Siber Güvenlik

KİMLİK (AUTHENTICATION) : Göndereci ve alıcının kullanıcı ve bilgisayarları doğrulayarak veri trafiğinin gerçekten geldiğini söylediği kökenden geldiğini kanıtlayan bir süreçtir. DMZ: Yerel alan ağlarının (LAN) güvenliğini sağlamak için bir güvenlik duvarı yapılandırması. EAP: (Genişletilebilir Kimlik...

Instagram