Anasayfa Kütüphane

Kütüphane

Kütüphane , teknik bilgiler, tanımlar , karşılaştırmalar içerir

Endüstri 4.0 Nedir?

Sadece endüstriyel üretimde değil, gündelik hayatımızda da yıkıcı etkileri olan Endüstri 4.0’ın getirdiği yenilikleri ve temel yapı taşlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Vana Terminolojisi : Histerezis , Ölüband ve Doğrusallık ( Hysteresis , Deadband and Linearity)

Bu faktörlerin tümü, bir vananın doğruluğunu ve proses kontrol yeteneğini etkiler. Histerezis ( Gecikme ) Bir vana ile ilgili olduğunda, histerezis, herhangi bir giriş sinyalinde, yukarı vuruştaki valf konumu ile aşağı inme üzerindeki...

Bakım ile İlgili Terimler ( EN 13306 ‘ya göre)

Kurulu sistem ve ekipmanlarınızdan en iyi sonuçları almak ve yaşam sürelerini uzatmak için bakım çalışmalarını düzenli olarak yapmalısınız. EN 13306 ya göre bilmeniz gereken özet terminoloji ise aşağıda: Duruş Süresi : Ekipmanın...

Fonksiyonel Emniyet nedir?

Emniyetin tanımı ile başlayalım: Fiziksel yaralanma ya da kişilerin sağlığına zarar verebilecek kabul edilemez risklerden uzak olunması ve/veya doğrudan veya dolaylı olarak mala veya çevreye zarar verme ihtimalinin ortadan kaldırılmış olması durumudur. Fonksiyonel emniyet,...

Basınç Sensörlerinin Islak ( Temas Eden ) Parçaları Nelerdir?

"Islanan ya da ıslak (temas eden) parçalar" terimi basınç altındaki ortama (potansiyel olarak) maruz kalan veya bu maddeyle doğrudan temas eden tüm parçalar, yüzeyler ve/veya bileşenler için basınç sensörleri ile bağlantılı...

Proseste Ölü Zaman ve Zaman Sabiti Nedir?

Kendi kendini düzenleyen süreçlerin dinamik tepkileri, süreç kazancı, ölü zaman ve gecikme (zaman sabiti) içeren basit bir modelle açıklanabilir. Proses kazancı, prosesin kontrolcü çıkışındaki bir değişime ne kadar tepki vereceğini tanımlarken, ...

HART Sinyali için Neden 250 Ohm Direnç Gereklidir?

Bazen test masasının üzerinde bulunan bir HART cihazından HART sinyali okumak zor olabilir. Oysaki aynı cihazı sahaya bağladığınızda bu sorun ile karşılaşmazsınız. Peki bunun sebebi nedir? Bunun muhtemel sebebi test masasındaki loop direncinin...

LOPA Nedir?

LOPA  ( Layers of Protection Analysis- Koruma Katmanları Analizi) , basitleştirilmiş bir risk değerlendirmesi yöntemidir. Tehlike senaryolarının riskini hesaplamak ve varolan önlemlerin yeterli olup olmadığına ve ilave önlemlerin alınması gerekip gerekmediğine karar...

DP ( Fark Basınç ) Akış Ölçüm Terimleri

DP ( Fark Basınç )  Akış Denklemi : Bu formulü daha iyi anlamak için aşina olmamız gereken birkaç terim var. Hadi bakalım. N Sayısal Dönüşüm faktörü , kütle akışı denklemindeki tüm farklı birimleri...

Split Range ( Bölmeli Aralık) Kontrol Nedir?

Split Range ( Bölmeli Aralık ) Kontrolünün çok yaygın bir kullanım şekli, bir kontrol cihazının çıktısının iki veya daha fazla kontrol vanasına bölündüğü kontroldür. Örneğin: Kontrolcü çıkışı %0 iken A vanası tamamen açık...

Re-Ranging ve Kalibrasyon Farkı Nedir?

Her enstrüman en az bir giriş ve bir çıkışa sahiptir. Bir basınç algılayıcısı için giriş bir miktar akışkan basıncı olur ve çıktı ise büyük ihtimalle elektronik bir sinyal olur. Bir indikatör...

Kuru Kontak Islak Kontak Farkı Nedir?

Islak Kontak ve Kuru Kontak tanımının ikisi de bir kontak sinyalini yani bir dijital girişi veya çıkışı tanımlar. Kuru Kontak dijital girişi, kaynağından üzerinde gerilim olmadan gelen sinyaldir. Islak kontak sinyalinde...

Trip, Kilitleme ( interlock ) ve Sekans Nedir?

Trip, Kilitleme ve Sekans, kontrol sistemi uygulamalarında en sık karşılaştığımız terimlerdendir. Kullanım ve uygulama sırasında bazen kavram karmaşası olur, buna engel olalım. Terimleri açıklayalım. KİLİTLEMELER , ekipmanı korumak, güvensiz operasyonu engellemek, proses...

Trip Amlifikatörü ( Trip Amplifier) Nedir?

Bir trip amplifikatörü, bir Analog sinyalin bir Dijital çıkışa dönüştürülmesini sağlayan bir cihaz olarak tanımlanabilir. PLC ve DCS sistemlerinden bağımsız bir trip devresi kurulmak istendiğinde kullanılır.  Bu şekilde kontrol sisteminde  bir sorun...

Platin RTD , Nikel RTD Farkı Nedir?

Platin RTD (PT100) Direnç termometre elemanı, platin veya nikel telden sarılan direncin cam, mika veya seramik içine gömülmesi ile oluşur. Ayrıca sert kâğıt üzerine sarılan tipleri de vardır. Platin RTD’ler -250°C’den...

Transducer (Dönüştürücü) ve Transmitter (Verici) Arasındaki Fark Nedir?

Dönüştürücüler (Transducers) Dönüştürücüler temelde mekanik enerjiyi genellikle millivots elektrik sinyaline çeviren birincil eleman sensörleridir. Bağlantı kablosunun elektrik direnci, kablo uzun olduğunda önemli hatalara neden olabilir. Güç sağlamak ve çıkış sinyalini vermek için...

Doymuş Buhar Tablosu ve Buhar Terimleri

Doymuş buhar; mevcut basınçtaki suyun kaynama sıcaklığına karşılık gelen sıcaklıktaki saf buhardır. Mutlak ve gösterge basıncı (Absolute ve Gauge Basınç): Mutlak (Absolute) Basınç; mükemmel vakumun üzerindeki bar cinsinden basınç değeridir. Birimi bara'dır. Gösterge...

Sıcaklık Sınıflandırması Nedir?

Sıcaklık sınıflandırması (sıcaklık sınıfı veya T sınıfı olarak da bilinir), potansiyel olarak tehlikeli bir atmosferde kullanılması öngörülen bir ürünün, -20 ° C ila +40 ° C arasındaki bir ortam sıcaklığına göre...

Mutlak Sıcaklık Nedir?

Celsius skalasında buzun erime sıcaklığı sıfır kabul edilmiştir. Ancak, bu değerin çok altında da sıcaklıklar bulunmaktadır. Daha düşük sıcaklığın mümkün olmadığı en düşük sıcaklık derecesi -273,15°C ‘dir ve bu sıcaklığa, "mutlak sıfır...

SAMA Çizimi Nedir?

Enerji endüstrisindeki fonksiyonel kontrol şemaları sıklıkla SAMA diagramları olarak tanımlanır. Scientific Apparatus Makers Association tarafından geliştirilen SAMA şemaları endüstriyel ve yardımcı tesis kazan uygularımında kontrol stratejilerinin tanımlanması ve dokumante edilebilmesi oluşturulmuştur....

Instagram