IP68 Koruma Sınıfı Nedir? IP nedir ?

IP68 Koruma sınıfı nedir tanımlamadan önce IP koruma sınıfı tanımını kısaca hatırlayalım. IP koruma sınıfları Avrupa Elektro-Teknik Standartlar Komitesi ( CENELEC ) tarafından muhafazalı elektrik ürünlerinin çevresel şartlara olan dayanıklılığını standartlaştırmak amacı...

Dijital Dönüşüm için 5 Anahtar

Dijital dönüşüm, nesnelerin interneti ve BT yazılımları ile iş dünyası liderleri arasında artan bir trend olmaya devam ediyor. Hibrid bulut teknolojileri, sanallaştırılmış ağlar, hazır depolama, veri analizi ve çok katmanlı güvenlik,...

Kalem pil ile eğlenceli ipuçları

  https://youtu.be/wRjGzmLGTRo

Enerji Otomasyonunda Rogowski Bobini Kullanımı

İşletme ve üretimdeki enerji maliyetlerinin azaltılması maliyeti düşürecek, bu da işletmelerin  rekabet şanslarını arttıracaktır. Artan enerji maliyetlerinin etkilerinin daha az hissedilmesi, mevcut enerjinin en sağlıklı şekilde kullanılmasından geçmektedir. Enerji verimliliği çalışmalarında ise enerji...

Enerji Yönetiminde Önemli 5 Ölçüm Noktası

U.S. Enerji Bakanlığına göre “3-5 yılda bir bakımı yapılmayan buhar hatlarındaki buhar kapanlarının %15'i ile %30'u arasında oluşabilecek arıza yıllık 20-30 Milyon USD arasındaki enerji faturasına sebep olabilir. Endüstriyel tesislerde enerji kullanımı...

Emniyet Röleleri – Nerede ve Nasıl Çalışır?

Emniyet röleleri emniyet fonksiyonlarını yerine getiren cihazlardır. Bir tehlike durumunda, bir emniyet rölesi riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için çalışır. Bir hata oluştuğunda, emniyet rölesi güvenli ve güvenilir bir tepki verecektir....

Anahtar (Sviç) ve Kontaklar Hakkında

Buton, mikroanahtar, döner anahtarlar ya da geçiş anahtarları arıyorsanız, temel anahtar yapılandırmalarını hatırlamak gereklidir. Bir anahtar kontak adı verilen en az iki adet iletken parçadan oluşur. Bu parçalar harici bir devreye bağlanır....

Otomasyonda Kullanılan Terimler: Combined Accuracy ( Toplam Doğruluk )

Toplam Doğruluk Bir sistemin toplam doğruluk oranını hesaplamanın en kolay yolu  Ortalama Karekök Toplamı yöntemidir.  A = Toplam sistem doğruluğu a, b, c...n = Sistemdeki her bir cihazın doğruluğu . Pek çok ölçüm her biri ayrı...

Endüstriyel Kontrol Ağlarında IT (BT) Desteği

Tesis operasyon personeline endüstriyel kontrol sistemleri (ICS) için aldıkları IT desteği hakkında ne düşündüğünü sorduğunuzda; bir sürü şikayet duyacaksınız. Bunun nedenlerini incelemeye çalışalım. Bugünlerde IT teknolojileri ile OT teknolojilerinin birbiri ile içiçe girdiği...

Veri Merkezlerinin Yıldırım ve Ani Aşırı Gerilim Darbelerinden Korunması

Bulut teknolojisine geçtiğimiz bu yıllarda hem kurumsal hem de ticari anlamda güvenli  veri saklamak ve yönetmek büyük önem taşımaktadır. Günümüzde bankalar, gsm firmaları başta olmak üzere devasa datacenter projeleri ardı ardına gerçekleşmektedir....

En Önemli 10 Alternatif Enerji Kaynağı

Sıklıkla duymaya başladığımız sel, baskın, tufan ve hava değişimleri küresel iklim değişikliğinin göstergelerinden. Alternatif enerji kaynakları karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliği etkilerini minimuma indiriyor. Ar-Ge yatırımları ise alternatif enerji kaynaklarının...

Pano İçi Sıcaklık Kontrol Hesaplamaları

İhtiyaç Duyulan Veriler 1- Pano Boyutları (Yükseklik, Genişlik, Derinlik) ( m ) 2- Panonun pozisyonuna göre aşağıda verilen formüller ile hesaplanan pano yüzey alanı A (m2 ) 3- Pano malzemesine göre sınıfl andırılan ısı...

Enjeksiyon Makine Otomasyonunda Robot Kullanımı

Neden Otomasyon Plastik enjeksiyon atölyelerinde gerçekleştirilen otomasyon uygulamaları, her sektörde olduğu gibi bu sektörde de ürün maliyetinin düşürülmesinde önemli rol oynar. Enjeksiyon makinesi ile baskı yapılan bir iş yerinde kalıptan baskı alınıncaya...

Alarm Yönetimi Metrikleri

Geçmişteki büyük endüstriyel kazalara baktığımızda kazanın oluşmasında alarm yönetimi sisteminin eksikliğinin önemli bir etken olduğunu görebiliriz. Alarm yönetimi operatör etkinliği artıran önemli etkenlerden biridir. Bunu gidermek için düzeltmeniz gereken bir çok adım var....

Topraklama nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Elektrik tesislerinde topraklama projelerinin planlanması, boyutlandırılması, hesaplanması ve değerlendirilmesi için teorik ve pratik temel bilginin yanısıra her projede geçerli olan standartlara, yönetmeliklere ve bilgisayar destekli programlara ihtiyacı vardır. Elektrik tesislerinin sağlıklı...

IEC 61643-12 Standartı Kapsamında Düşük Gerilimde Çalışan Sistemler için D Sınıfı Parafudr Seçimi

Ani aşırı gerilim ve yıldırım darbelerinden 5V-12V-24V-48V-75V  gibi düşük gerilimlerde çalışan sistem ve ekipmanlar daha hızlı olarak etkilenmektedir. Enerji, data ve koaksiyel hatlarda düşük gerimde çalışan sistemlerde nominal gerilimin 20 katına kadar...

Kalibrasyonda Kullanılan Ekipmanlar – Proses Kalibratörleri

PROSES KALİBRATÖRLERİ Proses kalibratörleri, sensörleri ve transmitterları ölçmek ve kalibre etmek için kullanılır. Kalibrasyonun ilk adımı olarak ölçüm cihazının sıcaklığının doğruluğunu onaylamak için bir RTD yi örnek olarak kullanabiliriz. Ölçüm için proses kalibratörleri...

Temel Vana Tipleri 101

GATE (SÜRGÜLÜ)  VANALAR Sürgülü Vanalar tam açık veya tam kapalı çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Gate vanada çok az basınç kaybı vardır. Tamamen kapalı konumda, sürgülü vana basınç altında pozitif bir sızdırmazlık sağlar. Ancak,...

NEMA Nedir? Nema ve IP Koruma Sınıfları Nasıl Eşleşir?

Ulusal Elektrik İmalatçıları Birliği (NEMA) Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik ekipmanları ve tıbbi görüntüleme üreticilerinden oluşan bir organizasyondur. Ulusal Elektrik İmalatçıları Birliği (NEMA), genellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılan elektrik kutuları ve panoları için çeşitli sınıflarda...

Windows XP Desteği Bitti , Otomasyon Dünyasında Şimdi Ne olacak?

8 Nisan 2014’de Microsoft, Windows XP desteğine son verdi. Ne mi oldu  ya da olmadı? Windows XP kullanan bilgisayarlar ile kontrol edilen ya da  izlenen prosesiniz aniden durmadı, bilgisayarlar kapanmadı, makineniz...

Kontrol Sistemleri