Yaşlanmış DCS/PLC Sisteminiz için 6 Adet Acil Eylem Planı

Tesisinizde bulunan yaşlanmış DCS/PLC sistemlerinizin acil eylem planı listesi: * Yedekleme yapın * Tüm yazılım lisans dosyalarının kopyalarını alın * Sistem çizimlerini güncelleyin * Yedek parçaları kontrol edin * İstek listesi...

Enerji Yönetiminde Önemli 5 Ölçüm Noktası

U.S. Enerji Bakanlığına göre “3-5 yılda bir bakımı yapılmayan buhar hatlarındaki buhar kapanlarının %15'i ile %30'u arasında oluşabilecek arıza yıllık 20-30 Milyon USD arasındaki enerji faturasına sebep olabilir. Endüstriyel tesislerde enerji kullanımı...

Otomasyon Çözümleri vs Kurumsal Entegrasyon Projeleri Yönetim Farklılıkları

İlk bakışta otomasyon çözümleri  (OÇ) ve kurumsal entegrasyon (KE) projeleri birbirine benzer görülebilir. Fakat bu uygulamaları yönetecek proje müdürlerinin dikkat etmesi gereken önemli farklılıklar içermektedir. Otomasyon çözüm ( tipik olarak kontrol sistemleri...

Endüstriyel PC’ler ve PC Tabanlı Otomasyon Dijitalleşmede Kilit Rol Üstleniyor

Konumuza başlamadan önce iki terimi kısaca açıklayalım: IPC Nedir ? Industrial Personal Computer kelimelerinin baş harflerinden oluşan IPC, ülkemizde Endüstriyel Kişisel Bilgisayar veya Endüstriyel PC olarak çevrilmekte ve kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi ve atlanmaması...

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Seçiminde 10 Önemli Husus

Çeşitli veri tabanlarınızı birleştirmek ve tüm güncellemeleri kullanmak konusunda kararlıysanız, kaynak bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS) veya iş zekası sistemi arasanız iyi olur. Böyle bir sistemin seçimi ve uygulanması karmaşık bir...

Termik Enerji Santrali Nedir? Nasıl Çalışır?

Elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan 3 türlü santral vardır. Bunlar hidroelektrik, nükleer ve termik santrallerdir. Burada sadece termik santraller konusuna çalışacağız. Termik santraller en genel anlamıyla, ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirmeye yarayan sistemlerdir. Termik...

Haberleşme ve Otomasyon Sistemlerinde Parafudr Kullanımı

Haberleşme ve otomasyon sistemleri hem yıldırım kaynaklı hem de ani iç aşırı gerilim kaynaklı zarar görebilmektedir. Bu hassas sistemler düşük koruma seviyesine ihtiyaç duyarlar. Sadece B ve C sınıfı parafudrlar bu...

IT / OT Yakınlaşması. IT nedir ? OT nedir ?

IT ( Bilgi Teknolojileri )  ve OT ( Operasyonel Teknolojiler )'yi yakınlaştırmak roket bilimi ile beyin ameliyatını bir araya getirmek gibi bir şey değildir. Çok daha kolaydır ve IoT ( Nesnelerin interneti...

Her PLC Programlayıcısının Bilmesi Gereken 36 Kural

PLC programlamak çok kolaydır ama iyi bir PLC programlayıcısı olmak zordur. Kural 1 - "Basit" çalışır,  PLC programınızı mümkün olduğunca basit tutun. Kural 2 - PLC'ye bağlanıp programlama yazılımının online olması için PC'niz ile...

Alarm Yönetimi Metrikleri

Geçmişteki büyük endüstriyel kazalara baktığımızda kazanın oluşmasında alarm yönetimi sisteminin eksikliğinin önemli bir etken olduğunu görebiliriz. Alarm yönetimi operatör etkinliği artıran önemli etkenlerden biridir. Bunu gidermek için düzeltmeniz gereken bir çok adım var....

En Önemli 10 Alternatif Enerji Kaynağı

Sıklıkla duymaya başladığımız sel, baskın, tufan ve hava değişimleri küresel iklim değişikliğinin göstergelerinden. Alternatif enerji kaynakları karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliği etkilerini minimuma indiriyor. Ar-Ge yatırımları ise alternatif enerji kaynaklarının...

Otomasyon Sektörünün En Büyük Problemi Nedir?

Yurt dışında Otomasyon sektörüne ait yapılan araştırmalardan birinde katılımcılara "Otomasyonun en büyük probleminin ne olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltilmiş. Aşağıda gelen cevaplardan bazıları var: Siber Güvenlik Açık sistemler kötü niyetli erişim ve siber ataklara...

Tehlikeli Alanda Kullanılabilir Ürünlerin Etiketi Nasıl Okunur?

Bir endüstriyel alan üç ana bileşeni birden içeriyorsa "tehlikeli bölge - hazardous area" olarak tanımlanır: Yanıcı madde (gaz, sıvı veya katı), oksitleyici ve ateşleme kaynağıdır. Yanıcı maddeler; hidrojen, benzin veya kerosen gibi...

3 Elemanlı Dram Seviye Kontrolü

Buhar dram seviye kontrolünde düzenli ve hızlı tepki verebilen bir algoritma için nasıl bir kontrol gerçekleştirmeliyiz? Bu konu ile sık sık duyarsınız 1 elemanlı veya 3 elemanlı kontrol gerçekleştirmek gerekir diye....

Otomasyon Mühendisi İş Görüşmesi Teknik Soruları #1

PLC Nedir? PLC ve DCS arasındaki fark nedir? 4-20 mA kaç metre uzağa sinyal taşıyabilir? RTD nasıl çalışır? Sink/Source Bağlantı Nedir? PLC ve Röle Arasındaki fark nedir? Enkoder Nedir? PT100 ve PT1000 arasındaki fark nedir? En çok bilinen PLC...

HART Transmitter SMART Transmitter

HART = Highway Addressable Remote Transducer- Bir enstrüman haberleşme protokolüdür. SMART = Single Modular Auto-ranging Remote Transducer. (SMART kelimesini AKILLI olarak düşünüyordunuz değil mi?) SMART enstrümanlar ise  HART, FF veya profibus protokolünü kullanabilirler. SMART...

IP (Ingress Protection IP66, IP67, IP68 ) Koruma Sınıfı nedir?

Özellikle proje bazlı sistemlerde ve sistemin yapılacağı yerin durumuna göre ürünlerin bazılarından veya hepsinden belirli derecede koruma standardı istenmektedir. IP koruma sınıfı, elektriksel bir muhafazanın sağladığı çevresel korumayı derecelendirmek için Avrupa Komisyonu...

Namur Sensör Ne Anlama Gelir?

NAMUR sensör ne anlama gelir ve 8V'luk bir NAMUR sensörü 24Vdc kullanılan bir tesiste nasıl çalıştırırsınız? NAMUR uyumlu transmitterler, normal çalışma sırasında çıkış sinyallerini 3.8 mA  ile 21 mA arasında tutar. Bu aralığın...

ATEX vs IECEx

ATEX yönergesi, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış elektrik ve mekanik ekipmanlar için hazırlanmıştır. 1994 yılında Avrupa Parlemontosu ve konseyi tarafından kabul edilmiş ve 1996 yılında Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girmiştir.  Fransızca'dan gelen...

NEMA Nedir? Nema ve IP Koruma Sınıfları Nasıl Eşleşir?

Ulusal Elektrik İmalatçıları Birliği (NEMA) Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik ekipmanları ve tıbbi görüntüleme üreticilerinden oluşan bir organizasyondur. Ulusal Elektrik İmalatçıları Birliği (NEMA), genellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılan elektrik kutuları ve panoları için çeşitli sınıflarda...

Kontrol Sistemleri