Günümüzde enerji dağıtım-iletim, telekomünikasyon, inşaat, madencilik, petrol, gaz ve bunun gibi birçok farklı sektörde çok çeşitli kablo türleri kullanılmaktadır.

Özellikle yoğun şehirleşme yaşanan yerlerde aynı bina içinde dahi yüzlerce farklı kablo tipi bulunmaktadır.
yangına dayanıklı fiber optik kablolar
Resim 1: Yoğun Şehirleşme Örneği
Kabloların birbirinden kolayca ayırt edilmesi, kablo rumuzlandırma standartları sayesinde mümkün hale gelmiştir. Diğer bir ifadeyle, kablo rumuzlandırma standartları kablo sektörünün alfabesidir.
Rumuzlandırma standartlarının ortak amacı; pazar/müşteri/üretici arasında ortak dil oluşturarak , kablo yapılarının hızlıca anlamlandırılmasını sağlamaktır. Kablo iletken yapısı , iletken üzerinde kullanılan izolasyon malzemesi (PVC,XLPE..), kablonun damar eğirme şekli, ekranlı/zırhlı olup olmadığı, dış kılıf malzemesi (PVC, PE..) gibi birçok önemli bilgi kablo rumuzları yardımıyla tarif edilebilmektedir.
Kablo yapısının yanında kabloların isimlendirilmesi ülke standartlarına göre de farklılık gösterebilmektedir. Kısaca, farklı rumuzlar, aynı kabloyu tarif edebilmektedir. Kablo üreticileri için yolculuk rumuzlandırmayla başlar, üretim ile devam eder ve gerekli testlerle sonlanır.
yangına dayanıklı fiber optik kablolar
Resim 2: Yüksek Gerilim Test Lab.
Kablo sektöründe geniş bir kullanıma sahip enerji kabloları için genel kabul görmüş rumuzlandırma standartları Cenelec HD361, VDE, TS 621 ve CEI-Unel 35011 olarak sıralanabilir. Aşağıda enerji kabloları rumuzlandırma standartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi örnekleriyle verilmiştir.

CENELEC HD361

Kod

Anlam

Kod

Anlam

H

Harmonize edilmiş standartlarla kablonun uyumu

N5

Nitril kauçuk

A

IEC standartlarına uygun

N6

Florelastomer

Y

Yeraltı kablosu

N7

PVC-nitril
Voltaj (U0/U)

P

Kağıt yalıtımlı, emprenye edilmiş, çok damarlı kuşaklı tip

00

<100 / 100 V

P2

P’de olduğu gibi, ancak özellikle akmayan bileşikle emprenye edilmiş

01

≥100 / 100 V; 300 / 300 V

P3

P’de olduğu gibi, ancak alanlı tip

03

300 / 300 V

P4

P2’de olduğu gibi, ancak radyal alanlı tip

05

300 / 500 V

Q

Poliüretan

07

450 / 750 V

Q2

Polietilen tereftolat

1

0,6 / 1 kV

Q3

Polistiren

3

1,7 / 3 kV

Q4

Poliamid

6

3,6 / 6 kV

Q5

Polimid

10

6 / 10 kV

Q6

Polivinildenflorur
Kılıf izolasyon malzemesi

R

Etilen propilen lastik ve 60°C çalışma sıcaklığında eşdeğer sentetik elastomer

B

Etilen – Propilen kauçuk

S

Silikon kauçuk

B2

Etilen – propilen kauçuk, sert dereceli

T

Bir araya getirilen damarlar, üzerinde tekstil örgü, emprenye edilmiş veya edilmemiş

B3

Bütil kauçuk (izobütilen – izopren kauçuk)

T2

Tekstil örgü, alev geciktirici bileşikle emprenye edilmiş

E

Polietilen

T3

Tekstil tabaka (sargı veya şerit) emprenye edilmiş veya edilmemiş

E2

Polietilen, yüksek yoğunluklu

T4

T3’de olduğu gibi, ancak alev geciktirici bileşikle emprenye edilmiş

E4

Politetrafloroetilen

T5

Korozyona karşı koruma

E5

Perflorlu etilen – propilen

T6

Çok damarlı bir kablonun ayrı ayrı damarları üzerinde tekstil örgü emprenye edilmiş veya edilmemiş

E6

Etilen – tetrafloretilen

V

PVC

E7

Polipropilen

V2

90°C’lik bir çalışma sıcaklığı için PVC bileşiği

G

Etilen – vinil – asetat

V3

Düşük sıcaklıklarda serimi yapılan kablolar için PVC bileşiği

J

Cam elyaf örgü

V4

Çapraz bağlı PVC

J2

Cam elyaf tabaka

V5

Yağa karşı dayanıklı özel PVC bileşiği

M

Mineral

X

Çaprazlanmış polietilen (XLPE)

N

Polikloropren (veya eşdeğer malzeme)

Z

Yandığında düşük duman emisyonu bulunan kablolarda kullanılmak için uygun, düşük seviyeli korozif gaz emisyonuna sahip poliefin esaslı çapraz bağlı bileşik.

N2

Polikloroprenin özel bileşiği

Z1

Yandığında düşük duman emisyonu bulunan kablolarda kullanılmak için uygun, düşük seviyeli korozif gaz emisyonuna sahip termoplastik bileşik

N4

Klorosulfolu polietilen

CENELEC HD361

Kod Anlam Kod Anlam

A2

Aluminyum kılıf, ekstrüzyonla çekilmiş veya kaynaklanmış, pürüzsüz

Zırh

A3

Aluminyum kılıf, ekstrüzyonla çekilmiş veya kaynaklanmış, oluklu

Z2

Yuvarlak çelik tel zırh, galvanizlenmiş veya galvanizlenmemiş

A4

Herbir damar üzerinde aluminyum kılıf

Z3

Yassı çelik tel zırh, galvanizlenmiş veya galvanizlenmemiş

A5

Aluminyum şerit kılıf

Z4

Çelik şerit zırh, galvanizlenmiş veya galvanizlenmemiş

C2

Bakır kılıf

Z5

Çelik tel örgü, galvanizlenmiş veya galvanizlenmemiş

C3

Bakır kılıf, oluklu

Z6

Gergi taşıyıcı çelik tel örgü

F

Çelik kılıf

Z7

Özellikle biçimlendirilmiş çelik telden yapılmış zırh

F3

Çelik kılıf, oluklu

Y2

Yuvarlak aluminyum tel zırh

K

Çinko kılıf

Y3

Yassı aluminyum tel zırh

L

Genel amaçlı kurşun alaşımlı kılıf

Y5

Özel veya farklı malzemelerden yapılmış zırh

L2

Alaşımsız kurşun kılıf (saf kurşun)

Y6

Çelik tellerden ve/veya çelik şeritlerden ve bakır tellerden yapılmış zırh

L4

Her damar üzerinde genel amaçlı kurşun alaşımlı kılıf

Yapısal Bileşenler

L5

Her damar üzerinde alaşımsız kurşun kılıf

D2

Kılıftan veya grup üzerindeki çelik tellerden veya tekstilden meydana gelen gergi taşıyıcı eleman

L6

Yukarıda belirtilenlerin dışında bileşimi olan kurşun alaşımlı kılıf

D3

Yuvarlak kablonunun merkezine yerleştirilen veya yassı kablonun içinde dağıtılmış bir veya daha fazla bileşenden (tekstil ve metalik) meydana gelen gergi taşıyıcı eleman

A

Eşmerkezli aluminyum iletken

D4

İletkenli gergi taşıyıcı elemanın özelliğini sağlayan kendinden destekli kablo

A6

Eşmerkezli aluminyum iletken, dalga şeklinde

D5

Merkezi damarı (gergi taşıyıcısı olmayan)

C

Eşmerkezli bakır iletken

D7

D3’te olduğu gibi gergi taşıyıcı elemanı, ancak kablonun dış tarafına bağlanan

C6

Eşmerkezli bakır iletken, dalga şeklinde

D8

D7’de olduğu gibi, ancak “8” biçimini gösterecek şekilde eksene dik olarak, kablo içinden geçen

C9

Aluminyum eşmerkezli bakır iletken

Şekil ve özel dizayn

A7

Aluminyum ekran

Dairesel kablolar

A8

Her damar üzerinde aluminyum ekran

H

Ayrılabilir yassı kablolar ve damarlar, kılıflı veya kılıfsız

C4

Bir araya getirilen damarlar üzerinde örgü olarak bakır ekran

H2

Ayrılamayan yassı kablolar ve kordonlar

C5

Her bir damar üzerinde örgü olarak bakır ekran

H3

Ağ örgülü yassı kordon

C7

Şerit, bant veya tellerden yapılan bakır ekran

H4

Yassı çok damarlı kablo, bir iletkeni yalıtılmamış

C8

Her bir damar üzerinde C7’de olduğu gibi bakır ekran

H5

İki veya daha çok damarın son olarak, bir araya getirilmesi, birlikte bükülmü

D*

Bir araya getirilen damarların çevresinde ince çelik şerit / şeritlerden oluşan ekran, bir araya getirilmiş grupta yalıtılmış bir iletkenle teması olan

H6

Üç veya daha fazla damarı olan yassı kablo, HD359 S2’ye göre

H7

Ekstrüzyonla çekilmiş çift tabaka yalıtımlı kablo

H8

Uzatılabilir uç

CENELEC HD361

Kod

Anlam

Kod

Anlam

İletken Malzemesi

-M

Miliken iletken

Bakır

-R

Bükülgen olmayan, yuvarlak iletken, çok telli

-A

Aluminyum

-U

Bükülgen olmayan, yuvarlak iletken, tek telli

-Z

Özel malzemeden ve/veya özel şekilli iletken

-W

Bükülgen olmayan, daire dilimli iletken, tek telli

İletken Biçimi

-Y

Gelin teli biçiminde iletken

-D

HD 22.6.S2’ye göre kaynak kablolarında kullanılan bükülgen iletken

Damar numarası ve iletken kesiti

-E

HD 22.6.S2’ye göre ark kaynak kablolarından kullanılan yüksek derecede bükülgen iletken

Sayı

İletkenlerin sayısı ve boyutları, damarların sayısı, n

-F

Bükülgen bir kablo veya kordonun bükülgen iletkeni (IEC 228 Sınıf 5’e göre bükülgenlik)

X

Yeşil/sarı damarın olmadığı durum

-H

Bükülgen bir kablo veya kordonun yüksek derecede bükülgen iletkeni (IEC 228 Sınıf 6’ya göre bükülgenlik)

G

Yeşil/sarı damarın olduğu durum

-K

Sabit tesisatlar için bir kablonun iletkeni (başka belirtilmedikçe IEC 228 Sınıf 5’e göre bükülgenlik)

Sayı*

mm² olarak iletkenin anma kesiti, s

-H

Bükülgen bir kablo veya kordonun yüksek deredece bükülgen iletkeni (IEC 228 Sınıf 6’ya göre bükülgenlik)

Y

Kesit alanının belirtilmediği durumda gelin teli biçimli bir iletken için

-K

Sabit tesisatlar için bir kablonun iletkeni (başka belirtilmedikçe IEC 228 Sınıf 5’e göre bükülgenlik)

yangına dayanıklı fiber optik kablolar

VDE

Kod

Anlam

Kod

Anlam
Referans standartlar Zırhlama

N

VDE Standardı

B

Çelik bant zırh

(N)

VDE standardına benzer

F

Galvanize çelik yassı tel zırh
İletken

G

Tutucu galvanize çelik bant zırh

A

Aluminyum iletken

R

Galvanize yuvarlak çelik tel zırh

Bakır iletken Kılıf Malzemesi
İzolasyon Malzemesi

K

Kurşun kılıf

Y

PVC

KL

Aluminyum kılıf

2X

XLPE

Y

PVC
Konsantrik İletken(Ekran)

2Y

PE

C

Konsantrik bakır İletken Tipi

CW

Konsantrik bakır, waveconal formasyon

R

Yuvarlak iletken

CE

Her bir damar üzerinde eş merkezli iletken bakır

S

Sektör iletken

S

Bakır tel ekran

E

Solid iletken

SE

Her bir damar üzerinde bakır tel/bant ekran

M

Eğrilmiş iletken

(F)

Boylamasına su geçirmez ekran

F

Bükülgen iletken

(FL)2Y

Boylamasına ve transversal Al/PE kılıf ile su geçirmezlik

V

Sıkıştırılmış iletken

(FB)2Y

Boylamasına ve transversal Cu/PE kılıf ile su geçirmezlik

SM

Sektör şekilli eğrilmiş çok telli iletken

RM

Yuvarlak şekilli eğrilmiş çok telli iletken

RE

Yuvarlak tek (solid) tel iletken

RMV

Yuvarlak eğrilmiş sıkıştırılmış-çok telli iletken
yangına dayanıklı fiber optik kablolar

TS 621 *

Kod Anlam

A

Aluminyum iletken

V

PVC termoplastik izolasyon ya da kılıf

S

Ekran

SH

Her damar üzerinde ayrı ekran

M

Konsantrik ekran

E

Polietilen

E3

Çapraz bağlı polietilen, XLPE

Ş

Galvanize yassı çelik tel zırh + tutucu çelik bant

O

Galvanize oval çelik tel zırh

G

Çelik tutucu bant (“Ş” ve “O” için)

s

Sektör şekilli

ş

Sıkıştırılmış iletken

ç

Eğrilmiş iletken

W

Isı ve aşınmaya dayanıklı

Y

Yeraltı kablosu
*Bu rumuzlar, alçak ve orta gerilim kabloları için geçerli olmayıp, yalnızca ilgili standart esas alınarak kullanılımaktadır.
yangına dayanıklı fiber optik kablolar

CEI-UNEL 35011

Kod

Anlam

Kod

Anlam
İletken Yapısı

R5M

Florokarbon resin bileşik – tetraflorin etilen-perflorin metilvinileter kopolimer (MFA)

A

Aluminyum iletken

R5P

Florokarbon resin bileşik – tetraflorin etilen-perflorin propilvinileter kopolimer (PFA)

F

Eğrilmiş esnek yuvarlak iletken

R7

R7 PVC bileşik 90°C’de, T13 tipi

FF

Eğrilmiş çok esnek iletken

V

Cam bant (gerektiğinde emprenye edilen)

R

Eğrilmiş rigid iletken

T

Bir ya da daha fazla cam/mika bant ya da cam örgü

U

Solid iletken Ekran ve Konsantrik İletken
İzolasyon Tip ve Kalitesi

C

Konsantrik bakır iletken

E

Termoplastik polietilen bileşik

H

Metalize kağıt, karbon kopya ya da aluminyum bant

E4

Çapraz bağlı polietilen bileşik, 85°C’de

H1

Bakır bant, yassı tel ya da tel ekran

G

Natural ve/veya sentetik lastik bileşik 60°C’de

H2

Bakır örgü ekran

G4

Silikon lastik bileşik 180°C’de

H3

Çift kat bakır örgü ekran

G7

Yüksek modüllü etilen propilen lastik bileşik 90°C’de

H4

Boylamasına korüge çelik bant

G8

Etilen propilen lastik bileşik 85°C’de, ayrıca koruyucu katmansız kablolar için

H5

Boylamasına laminasyonlu aluminyum bant

G9

Çapraz bağlı 90°C’de, düşük duman yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük elastomerik bileşik, ayrıca koruyucu katmansız kablolar için Zırh (Metalik Kaplama)

G10

Çapraz bağlı 90°C’de, düşük duman yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük elastomerik bileşik

A

Düz aluminyum kılıf ya da metalik örgü zırh

G19

Çapraz bağlı 90°C’de, düşük duman yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük elastomerik bileşik

F

Çelik tel zırh

G20

Çapraz bağlı 90°C’de, düşük duman yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük yalıtkan bileşik

H5

Boylamasına laminasyonlu aluminyum bant zırh

G21

Çapraz bağlı, düşük duman yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük yalıtkan bileşik, fotovoltaik kablolar için

L

Kurşun alaşım kılıf

M9

M9, 70°C’de, düşük duman yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük termoplastik bileşik

N

Çelik bant zırh

R

PVC bileşik 70°C’de, T11 ve T12 tipi

P

Kurşun kılıf

R2

PVC bileşik 70°C’de, R2 tipi

Z

Çelik yassı tel

R4

Poliamid resin bileşik Kılıf (Metalik Olmayan Kaplama)

R5

Florokarbon resin bileşik

E

Termoplastik bileşik, Ez tipi

R5F

Florokarbon resin bileşik – tetraflorin etilen-esaflorin propilen kopolimer (FEP)

E4

Çapraz bağlı polietilen bileşik , E4M tipi

Kod

Anlam

Kod

Anlam

G

Naturel ve/veya sentetik lastik bileşik, Gy

T

Tekstil örgü (gerektiğinde emprenye edilen)

G6

Kloro-sulfurin polietilen bileşik, G6M tipi

T2

T2 özel tekstil örgü (gerektiğinde emprenye edilen)

K

Neopren ya da benzer bileşik, Ky, Kn, Kz tipi

Kod

Anlam

Kod

Anlam
Kablo Şekli

R

PVC bileşik, Tm1, Tm2 type, Rz tipi

O

Öz haline getirilmiş damarlar (gerektiğinde kılıflı), dolgulu ya da dolgusuz yuvarlak kablo oluşumu

R4

Poliamid resin bileşik

D

Damarlar “O” şeklinde, paralel ve birbirine yakın (dış görünümü yassılaştırılmış)

M1

Termoplastik düşük duman yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük bileşik

X

Damarlar “O” şeklinde, öz 3’lü damarlardan bir araya getirilmiş

M2

Elastomerik düşük duman yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük bileşik

W

Damarlar paralel bir araya getirilmiş,

M3

Elastomerik düşük duman yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük bileşik

W1

Damarlar paralel bir araya getirilmiş,

M4

Elastomerik düşük duman yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük bileşik Destek Elemanı

M21

Elastomerik düşük duman yoğunluklu, toksik ve korozif etkisi düşük bileşik, fotovoltaik kablolar için

S

Metalik ip, metalik olmayan kılıf içerisine yerleştirilmiş

T1

Cam bant ile sarım

Y

Tekstil ya da metalik ip (damarlar arasında ya da kabloya dışarıdan bağlı)
yangına dayanıklı fiber optik kablolar
Kaynak : Prysmiangroup
Yazar: Can Altıngöz
Tel: 0224 270 31 32
E-posta: can.altingoz@prysmiangroup.com
 
Yazar: Zekeriya Şirin
Tel: 0224 270 31 32
E-posta: zekeriya.sirin@prysmiangroup.com

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.