Analog Sinyal

Analog sinyaller, sıcaklık, basınç, seviye gibi ölçüm değerlerinin elektrik akım sinyali olarak tanımlanabilir. Genellikle kullanılan 4-20 mA sinyalde; 4 mA değeri minimum noktayı ve 20 mA ise maksimum büyüklüğü gösterir.

Analog’dan  Digital’e Dönüştürücü (A-D Dönüştürücü)

Gerilim, akım, sıcaklık veya basınç gibi analog sinyalleri mikroişlemcilerin alıp proses edebileceği dijital veriye dönüştüren elektronik donanım.

Oto Mod

Oto modda kontrolcünün çıkış değeri  hata sinyali dikkate alınarak hesaplanır. Hata sinyali proses değeri ile set değeri arasındaki farktır.

Kapalı Döngü (Closed Loop)

Otomatik Modda çalışan kontrolcü

Kaskat (Cascade)

Birlikte çalışan birden fazla kontrolcü. Ana kontrolcünün çıkışı, ikinci kontrolcüye set değeri gönderir.

Kontrolcü Çıkışı

Kontrolcüden çıkan çıkış sinyali

Windows için DDE (Dynamic Data Exchange – Dinamik Data Değişimi)

Uygulamalar arasında veri haberleşmesini sağlayan bir Microsoft İşletim Sistemi metodu – artık kullanılmamaktadır yerine OPC kullanılmaktadır.

Ölü Nokta (Dead Band )

Bir giriş sinyalinin değişim yaratmadığı aralık.

Ölü Zaman (Dead Time)

Ölü zaman, proses değişkeninin, kontrolcünün çıkışı (vanaya gönderilen veya sürücüye gönderilen çıkış değeri gibi) değiştikten sonra değişime başlama süresidir.

Derivativ (Derivative – D)

Derivativ – D – PID’nin bir parametresidir. Derivativ kontrol ile kontrolcünün çıkışı proses hatasındaki değişim oranına göre bir düzeltme uygular.

Gecikme (Delay)

Ölü zaman yerine kullanılan bir terimdir.

Sapma (Deviation)

Beklenen ve istenen proses değerinden herhangi bir yöne doğru olan uzaklık.

Dijital Sinyal (Digital Signal)

Kesikli değer bir eylem uygulandığında ortaya çıkan değerdir. Bir dijital sinyal iki kesikli durum arasındaki 1 veya 0 gibi bir binary sinyaldir. Çoğunlukla on-off, açık-kapalı, çalıştır-durdur gibi durumlar için kullanılır.

Kesikli Mantık (Discrete Logic)

Dijital  “on – off” mantığı.

Kesikli I/O (Discrete I/O)

Sahadan alınan veya sahaya gönderilen On veya off sinyalidir.

Dağıtılmış Kontrol Sistemi (Distributed Control System – DCS)

Elemanlarının dağınık olan bir ağ yapısı üzerinde kurgulandığı ve görevlerin dağıtılmış olarak gerçekleştirildiği sistemlerdir. Genellikle analog kontrollerin yoğun olduğu tesislerde kullanılır.

Hata (Error)

Kontrol dönüsünde hata= set değeri – proses değeri ‘dir.

Kazanç (Gain)

Kazanç = 100 / Oransal Band. Kontrolcüde daha fazla kazanç daha hızlı tepki ve daha fazla osilasyon  (kararsız) demektir.

Proses kazancı,  “proses çıkışındaki değişim “in” proses girişindeki değişim” e  bölünmesi ile bulunur. Yüksek proses kazancına sahip bir proses proses girişindeki değişime proses kazancı düşük olana göre daha fazla tepki gösterir.

Giriş/Çıkış  – I/O

Saha cihazlarının kablo ile bağlandığı elektronik donanım.

Integral  – I

PID kontrolcünün integral bölümüdür. Integral fonksiyonu ile kontrolcü çıkışı hata sinyalinin miktarına ve süresine orantılı bir düzeltme yapılır. Integral düzeltme parametresi yüksekse, hata olduğunda kontrolcünün de çıkışı daha fazla değişecektir.

Ölçüm (Measurement)

Ölçüm, proses değeri ile aynı şeydir.

Manuel Mod (Manual Mode)

Manuel modda operator kontrolcünün çıkışını kendisi verir.

Mod (Mode)

Bir kontrolcü otomatik, manuel, remote veya lokal modda olabilir.

İnsan Makine Arabirimi (Man Machine Interface – MMI)

Refers to the software that the process operator operates the process with.

Çıkış ( Output)

Kontrolcünün Çıkışı.

PID Kontrolcü (PID Controller)

Oransal, Integral ve Derivativ kontrol fonksiyonlarını kapsayan kontrolcü Cfr. ANSI/IEE Standard 100-1977.

Proses Değeri (Process Value – PV)

Kontrol loop’undaki ölçülen gerçek değer – Sıcaklık, basınç, akış gibi

Programlanabilir Mantik Kontrolcü (Programmable Logic Controller – PLC)

Tekli PID kontrolcüleri ve röle mantığını mikroişlemciler gerçekleştiren kontrolcüler.

Oransal Band (Proportional Band – P)

Oransal band ile kontrolcünün çıkışı proses değerindeki hata ile orantılı olarak değişir.

Oransal band = 100/Kazanç ( Proportional Band = 100/Gain)

Oran (Rate)

PID kontrolcünün Derivativ “D” ile aynı işlevi yapar .

Kayıt (Register)

PLC’de verilerin depolandığı bölge.

Tekrarlanabilirlik (Repeatability)

Girişteki aynı değişim için çıkıştaki değişim.

Reset (Reset)

PID kontrolcün integral “I” fonkisyonu ile aynı.

 Tepki Süresi (Response Time)

Transmitter ölçüm ile hesaplama arasındaki sorgulama süresi

Örnek Aralığı (Sample Interval)

Kontrolcünün proses değişkenin örneklediği değerlerine göre yeni çıkış değerini hesaplama oranı.

Set Değeri (Set Point)

Proses değerinin ulaşması istenen hedef değeri.

 Transmitter

Sensörlerden gelen sinyallerin elektriksel sinyale ( 4-20 ma , 0-10 V gibi) dönüştürüldüğü ve kontrol sistemine giriş değeri olarak aktarıldığı ekipmanlar.

Kaynak : engineeringtoolbox

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi giriniz