Endüstriyel tesislerin kurulumunda, çalıştırılmasında ve bakımında güvenlik şartlarının sağlanması için çok farklı standartlar geliştirilmiş. Farklı ülkelerde iş yapıyorsanız, oradaki regülasyonlara dikkat etmeli ve uymalısınız. Projeleri tekliflendirirken ve/veya uygularken dikkatle gözden geçirilmesi gereken bu  standartların bazılarını liste halinde bulacaksınız.

Amerika

NFPA – National Fire Protection Association ( Ulusal Yangın Korunma Derneği )

NFPA , güvenli  çalışma süreçleri için standardlar da dahil olmak üzere  yangın güvenliği standartlarını belirler.

Sistem Kurulumu:

 • NFPA 55 – Endüstriyel ve Medikal Tesisler için Sıkıştırılmış Gaz.
 • NFPA 70 – Ulusal Elektrik Kodu.

Fırınlar:

 • NFPA 86 – Fırınlar için Standardlar.

Temel Yangın Koruma Özellikleri:

 • NFPA 325 – Yanıcı Sıvılar, Gazlar ve Uçucu Katıların Yangın Tehlikesi Yaratabilecek Özellikleri.

Basınçlı Kabinler:

 • NFPA 496 – Elektrik Ekipmanlar için Basınçlı Kabin Standardı.

Daha fazla bilgi için www.nfpa.org

OSHA – Occupational Safety and Health Administration (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi)

OSHA , Amerika’nı işçi sağlığını korumak, hayatları kurtarmak ve yaralanmaları engellemek için koruyucu standardlar  kurar ve uygular.

 • OSHA 1910.107 – Yanıcı ve parlayıcı malzemeler kullanılarak yapılan sprey.
 • OSHA 1910.103 – Tehlikeli Malzeme Hidrojen.

Daha fazla bilgi için www.osha.gov

FMR – Factory Mutual Research

FMR, kabul edilebilir güvenlik standardlarına uyumla ilgili sigortalı tesisleri denetler.

Tehlikeli Bölge Gereklilikleri:

 • FM Class 3600 –  Tehlikeli Bölge Genel Gereklilikleri.
 • FM Class 3615 – Genel Ex-proof Elektrik Ekipmanları.
 • FM Class 3611 Class I Division 2 – Tehlikeli Bölgeler.
 • FM Class 3610 Class I, II, III Division 2 – Kendinden Güvenli Ekipmanlar ve İlgili Aparatlar.

Performans Kriterleri:

 • FM Class 6310 – Yanıcı Gaz Dedektörleri.
 • FM Class 6320 – Yanıcı Gaz Dedektörleri.

Elektrik Kullanımı:

 • FM Class 3810 – Ölçüm ve Proses Kontrol Ekipmanları.

Daha fazla bilgi için www.fmglobal.com

ISA – Amerikan Enstrüman Derneği

ISA, konsensüs standartların geliştirilmesi ve yanıcı tehlikelere karşı tesisleri korunması için standartlar yazan küresel bir organizasyondur.

Genel Gereklilikler:

 • ISA S82.01 – Elektrik ve Elektronik Testi, Ölçüm, Kontrol ve İlgili Ekipmanlar  için Güvenlik Standardı.

Tehlikeli Bölge Gereklilikleri:

 • ISA S12.12 Class I, II Division 2 and Class III Division 1, 2 – Nonincendive Elektrik Ekipmanları.
 • ISA S12.0.01 Class I Zone 0, 1 – Elektrikli Cihazlar Genel Gereklilikler
 • ISA S12.1 – Elektrikli Enstrümanlara İlişkin Tanımlar ve Bilgi.
 • ISA S12.16.01 Class I Zone 1 – Kendinden Güvenli “e” Koruma Sınıfı için Elektrikli Cihazlar.
 • ISA S12.22.01 Class I Zone 1 – Patlamaya Dayanıklı “d” Koruma Sınıfı için Elektrikli Cihazlar.
 • ISA S12.23.01 Class I Zone 1 – Kaplanmış “n” Koruma Sınıfı için Elektrikli Cihazlar.

Performans Kriteri:

 • ISA SP12.13.01 – Yanıcı Gaz Dedektörleri için Performans Gereksinimi.
 • ISA RP12.13.01 Part 2 – Yanıcı Gaz Algılama Kurulum, Kullanım ve  Bakım.

Enstrümanlar

 • ISA S82.03 – Elektrikli ve Elektronik Proses Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları için Güvenlik Standardı.
 • ISA S84.01 – Proses Endüstrisi  Güvenlik Enstrümanlı Sistemlerinin Uygulanması.

Uluslararası Yapı Kodları:

 • ISA 51.105 (e) – Gaz Algılama Sistemleri
 • ISA 51.107 (c) – Depolama Panolarında Gaz Algılama.

Basınçlı Panolar:

 • ISA 12.04.01 (IEC 60079-2) – Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrikli Cihazlar.

Sistem Kurulumu:

 • ISA RP12.24.01 Class I Zone 0,1,2 – Elektrik Tesislerinde için sınıflandırılması için önerilen uygulamalar.

Daha fazla bilgi için www.isa.org

ANSI – American National Standards Institute (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü)

ANSI,  gönüllü uzlaşma standartları ve uygunluk değerlendirme sistemlerini yöneten özel ve kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. ANSI ayrıca Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) nün resmi ABD temsilcisidir. Ulusal Elektrik İmalatçıları Birliği (NEMA) ise  kendi standartlarını yayınlamaktadır.

Elektrik Kullanımı:

 • ANSI/NEMA 250 – Elektrikli Cihazlar için Panolar .

Daha fazla bilgi için www.ansi.org

Uluslararası

CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization(Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi)

CENELEC, Avrupa Komisyonu Direktifleri tarafından resmen Avrupa Standartlar Organizasyonu olarak kabul edilmiştir. Avrupa pazarına standartları yayınlamak için 19 Avrupa ülkesinden 35.000 teknik uzmanla çalışır.

Tehlikeli Bölge Gereklilikleri:

 • BS EN 600 79-0 – Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlardaki Elektrikli Cihazlar için Genel Yükümlülükler
 • BS EN 60079-2 – Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlarda Süpürme  ve Basınçlandırma için Elektrikli Cihazlar.
 • BS EN 60079-1 – Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlarda Aleve Dayanıklı Panolar için Elektrikli Cihazlar.
 • BS EN 60079-7 – Patlayıcı Atmosfer için Elektrikli Cihazlar  Artırılmış Güvenlik “e”.
 • BS EN 60079-11 – Patlayıcı Atmosfer için Elektrikli Cihazlar Kendinden Güvenli “i”.
 • BS EN 60079-15 – Potansiyel Olarak Patlayıcı Ortamlar İçin Elektrikli Cihazlar Koruma “n”.
 • EN 50402:2005 – Yanıcı  veya Zehirli Gazlar / Buharların Algılanması ve Ölçümü için Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Fonksiyonel Güvenlik

Performans Kriteri:

 • BS EN 61779-1 – Yanıcı Gazların Tespiti ve Ölçümü için Elektrikli Cihazların Genel Gereklilikleri
 • BS EN50271– Yanıcı Gazlar, Zehirli Gazlar ve Oksijen  Algılama Elektrikli Cihazlarında Dijital Teknolojileri Kullanımı için Genel Gereklilikler

Elektrik Kullanımı:

 • EN 61000-6-3 – Endüstriyel Ortamda Elektromanyetik Uyumluluk
 • EN 61000-6-4 – Yayılan Etkileşimin Elektromanyetik Uyumluluğu
 • EN 61000-6-1 – Elektromanyetik Uyumluluk Konut, Ticari ve Hafif Sanayide  Elektromanyetik Uyumluluk
 • EN 61000-6-2 –  Endüstriyel Ortamda Gürültü Bağışıklığı Elektromanyetik Uyumluluğu
 • EN 61010 – Elektrik Ekipmanları Genel Yükümlülükleri için Güvenlik Standardı.
 • ISO 13849-1 – Makine Güvenliği

Fırınlar ve Kurutucular:

 • EN 1539 – Yanıcı Madde Çıkışı Olan Kurutucular ve Fırınlar için  Güvenlik Gereksinimleri

Daha fazla bilgi içinwww.cenelec.org

Safety Instrumented Systems (SIS) ( Güvenli Ekipmanla Donatılmış Sistem)

Özellikle kritik süreç sistemlerinde kullanılan donanım ve yazılım kontrolleri bir mühendislik set oluşur

 • IEC 61508 – Elektrik / Elektronik / Programlanabilir Elektronik Güvenlik Sistemleri İlgili Fonkisyonel Güvenlik.
 • IEC 61511 ANSI/ISA-84.00 – Fonksiyonel Güvenlik: Süreç Sanayi Sektörü için Emniyet Enstrümanlı Sistemleri.
 • EN 50402:2005 – Yanıcı Tespiti ve Ölçümü ya da zehirli gazlar / buharlar için Elektrik Aparatlarının İşlevsel Güvenlik

Patlayıcı Atmosfer:

 • ANSI/ISA – 60079-0 –  Class I, Zones 0, 1 & 2 Tehlikeli Ortamlarda kullanılacak Elektrikli Cihazlar (Sınıflandırılmış) : Genel Koşullar

IEC – International Electrotechnical Commission (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)

IEC,  tüm elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler için  uluslararası standartlar hazırlayan ve yayınlayan lider global bir şirkettir. Ulusal standardizasyon için bir temel hizmet vermektedir.

Performans Kriteri:

 • IEC 1010-1 – Ölçüm, Kontrol, Laboratuvar Kullanımındaki Elektrik Donanımı için Genel Güvenlik Gereksinimleri.

Tehlikeli Bölge Gereklilikleri:

 • IEC 79 – Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrikli Cihazlar.

Daha Fazla bilgi için www.iec.ch

CSA – Canadian Standards Association(Kanada Standartlar Birliği)

CSA, Kanada’da ve küresel pazarda iş, sanayi, hükümet ve tüketicilere  hizmet veren kar amacı gütmeyen bir dernektir. Kamu güvenliğini artırmak, çevreyi korumak ve ticareti kolaylaştırmak için standartlar geliştirirler.

Performans Kriteri:

 • CSA C22.2 – Yanıcı Gaz Algılama Ekipmanları.
 • CSA C22.2 No 152 – Yanıcı Gaz Algılama Ekipmanları.
 • CSA C22.2 No 142 – Proses Kontrol Ekipmanları.

Tehlikeli Bölge Gereklilikleri:

 • CSA C22.2 No 30 Class I –Ex-proof Panolar.
 • CSA C22.2 No 157 – Kendinden Emniyetli Olan ve Yanıcı Olmayan Ekipman

Daha fazla bilgi için www.csa.ca

UL – Underwriters Laboratories Inc.

UL bağımsız, kar amacı gütmeyen bir ürün güvenliği test ve belgelendirme kuruluşudur. Kamu güvenliği için her yıl dünya çapında 17 milyardan fazla ürünü test eder ve UL Markalaması verir.

 • UL 1950 – Bilgi Teknolojisi Ekipmanı Güvenliği.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.